Hlavní obsah

s, se

Předložka

  1. (společně, vzájemně, v přítomnosti ap.) avecJdeš s námi?Tu viens avec nous ?
  2. (mající, obsahující) à, avecdům s červenou střechoumaison f au toit rouge
  3. (o způsobu, okolnostech ap.) avecS radostí ti pomohu.Je t'aiderai avec plaisir.s pozdravem závěrečná formule dopisuamicalementvrátit se s prázdnourentrer bredouille
  4. (pracovat, váhat ap.)užívá se předložka podle vazby slovesa
  5. (co se týče) avec, de
  6. (současnost dějů) avec
  7. kniž.(směrem dolů, pryč) de

Vyskytuje se v

nést: nést s seboumít za následek entraîner, provoquer, produire*

sebou: s sebouavec soi

advokát: poradit se s advokátemconsulter un avocat

nenávidět: nenávidět se sebe i s někým navzájemse haïr

ohlas: setkat se s ohlasemavoir un retentissement

panenka: hrát si s panenkoujouer à la poupée

rvát se: rvát se se životemse débattre contre les difficultés de la vie

vrátit se: vrátit se s nepořízenous'en retourner comme on est venu

zbytečně: zbytečně s sebou tahat deštníks'embarrasser d'un parapluie

esemeskovat: esemeskovat si s kamarádys'envoyer des textos avec ses amis

oženit se: Oženil se s ní.Il l'a épousée.

sebou: spokojený sám se seboucontent de lui-même

sebou: Vezmi to s sebou.Prends-le avec toi.

hrát si: hrát si s ohněmjouer avec le feu

loučit se: loučit se se světemquitter le monde

rozloučit se: rozloučit se s domovemquitter sa patrie

zahrávat si: zahrávat si s ohněmjouer avec le feu

zatočit se: Všechno se s ním zatočilo.Tout a tourné autour de lui.