Hlavní obsah

s, se

Předložka

  1. (společně, vzájemně, v přítomnosti ap.) avecJdeš s námi?Tu viens avec nous ?
  2. (mající, obsahující) à, avecdům s červenou střechoumaison f au toit rouge
  3. (o způsobu, okolnostech ap.) avecS radostí ti pomohu.Je t'aiderai avec plaisir.s pozdravem závěrečná formule dopisuamicalementvrátit se s prázdnourentrer bredouille
  4. (pracovat, váhat ap.)užívá se předložka podle vazby slovesa
  5. (co se týče) avec, de
  6. (současnost dějů) avec
  7. kniž.(směrem dolů, pryč) de

Vyskytuje se v

sebou: avec sois sebou

advokát: consulter un avocatporadit se s advokátem

nenávidět: se haïrnenávidět se sebe i s někým navzájem

ohlas: avoir un retentissementsetkat se s ohlasem

panenka: jouer à la poupéehrát si s panenkou

rvát se: se débattre contre les difficultés de la viervát se se životem

s, se: rentrer bredouillevrátit se s prázdnou

vrátit se: s'en retourner comme on est venuvrátit se s nepořízenou

zbytečně: s'embarrasser d'un parapluiezbytečně s sebou tahat deštník

esemeskovat: s'envoyer des textos avec ses amisesemeskovat si s kamarády

oženit se: Il l'a épousée.Oženil se s ní.

hrát si: jouer avec le feuhrát si s ohněm

loučit se: quitter le mondeloučit se se světem

rozloučit se: quitter sa patrierozloučit se s domovem

zahrávat si: jouer avec le feuzahrávat si s ohněm

zatočit se: Tout a tourné autour de lui.Všechno se s ním zatočilo.

nést: mít za následek entraîner, provoquer, produire*nést s sebou