Hlavní obsah

à [a]

Předložka

 1. do, na, k(e)určuje místo na otázku Kam?aller à Parisjít/jet do Paříže
 2. přen.dourčuje horní část intervalu většinou na otázku Dokdy?du premier au dernierod prvního do posledníhorecevoir de 4 à 6 heurespřijímat od 4 do 6 hodin pacienty, klienty ap.
 3. v, na, ourčuje čas na otázku Kdy?à cinq heuresv pět hodin
 4. vyjadřuje povinnostC'est à voir.To musíte vidět.
 5. uvozuje nepřímý předmětdonner de l'argent à un amidát příteli peníze
 6. uvozuje srovnánísemblable à qqchpodobný, podobající se čemu
 7. v, na, uurčuje místo na otázku Kde?, Kam?à la campagnena venkověIl vit à Paris.Žije v Paříži.
 8. na, při, zavyjadřuje okolnostà ces motspři těch(to) slovech
 9. určuje vlastnictví nebo původce dějecousin à moimůj bratranecCeci est à moi.To je moje.
 10. určuje prostředek nebo nástrojaller à piedjít pěškyà l'œil nupouhým okem
 11. à la podle, po (vzoru), jakourčuje podobnost, vztahfiler à l'anglaisezmizet po anglicku

Vyskytuje se v

abandon: à l'abandonúplně bez dohledu, zanedbaný, v nepořádku

abri: à l'abriv bezpečí

abri: à l'abri deqqch pod ochranou, mimo dosah čeho, schován před čím

achopper: s'achopper (à)qqch narazit na co

à-coup: par à-coupstrhaně, nárazově, přerušovaně

adresse: à l'adresse deqqn na čí adresu

affût: être à l'affût deqqch číhat na co, být na čekané/číhané

aide: à l'aide deqqch pomocí čeho, čím

aise: être à l'aisecítit se dobře

aise: se mettre à l'aiseudělat si pohodlí, chovat se nenuceně

amiable: à l'amiablesmírný, dobrovolný, přátelský

amiable: à l'amiablesmírně, smírnou cestou

anglais: à l'anglaisepo anglicku

annonce: à l'annonce de qqchpři ohlášení čeho časově

antique: à l'antiquena antický způsob

approche: à l'approche deqqch když se blíží co, před čím

appui: à l'appuide qqch na podporu čeho

arraché: à l'arrachévší silou

arriver: en arriver àqqch dostat se k čemu

assignation: assignation à résidencedomácí vězení

attention: faire attention que/à ce que+subj. dá(va)t pozor, aby co

avance: à l'avancepředem, napřed

avantage: avoir avantage à faire qqchbýt tak laskav a, laskavě udělat co

avantage: à l'avantage de qqnve prospěch koho

avant-garde: à l'avant-garde deqqch v čele čeho

avenant: à l'avenantpřiměřeně, podle toho, k tomu

avenir: à l'avenirv budoucnu, (na)příště

aventure: à l'aventurenazdařbůh, bez cíle

avoir: avoir àfaire qqch mít, muset co udělat, mít co na práci

avoir: n'avoir qu'à faire qqchpotřebovat pouze udělat co

baïonnette: à baïonnettebajonetový

balai: manche à balainásada smetáku, přen. hubeňour, tyčka

barbe: barbe à papacukrová vata

bascule: à basculehoupací, sklápěcí, sklopný

base: à base deqqch na bázi čeho

bâton: à bâtons rompusnesouvisle, přerývaně

bénéficier: bénéficier àqqn/qqch přinést prospěch komu/čemu

bientôt: à bientôtna brzkou shledanou

blanc: à blancdoběla

blanc: à blancnaprázdno

blanc: à blancnanečisto

blinde: à toute blindebleskově, bleskurychle

bloc: à bloczcela, úplně, důkladně

bon: à quoi bon ?proč(pak)?, nač(pak)?, k čemu by to bylo dobré?

bon: avoir qqn à la bonnedržet na koho, být s kým zadobře

bord: bord à bordbok po boku, vedle sebe

borner: se borner àqqch omezit se na co, spokojit se s čím

bouchée: bouchée à la reinepiroh s masovou náplní

canne: canne à pêcherybářský prut

casser: à tout casserstrašně moc, nanejvýš, všeho všudy

casser: à tout casserohromný, báječný

cause: à cause deqqn kvůli komu

cause: à cause deqqch pro co, kvůli čemu

caution: sujet à cautionnezaručený, nejistý, pochybný

c'est-à-dire: c'est-à-dire queto znamená, že

chair: chair à saucisseprejt

chambre: chambre à gazplynová komora

chambre: chambre à airduše pneumatiky

chasse: chasse à courreštvanice hon pouze s loveckými psy, beze zbraní

chat: chat à neuf queuesdevítiocasá kočka důtky

chaud: à chaudzatepla

chenille: à chenillespásový vozidlo ap.

cheval: à chevalna koni

cheval: à chevalobkročmo, koňmo, jako na koni

cheval: être à chevalsur qqch potrpět si na co, zakládat si, trvat na čem

chiffrer: se chiffrer àdělat, činit kolik, jít do kolika

cinq: cinq à septodpolední schůze

claire-voie: à claire-voielaťkový

commencer: commencer àfaire qqch začí(na)t dělat co

con: à la condebilně, blbě, pitomě

contre-courant: à contre-courantproti proudu

contrefil: à contrefilopačně, obráceně, v opačném směru

contre-jour: à contre-jourproti světlu

contre-pied: à contre-piedobráceně, opačně

contresens: à contresensopačným směrem, obráceně, naopak

contretemps: à contretempsnevhod, v nevhodnou dobu

conviction: pièce à convictionvěc doličná

cor: à cor et à crihlasitě, s rámusem

corne: bêtes à cornesrohatý dobytek, skot

corne: corne à chaussuresobouvací lžíce, obouvátko z rohoviny

corps: corps à corpsmuž proti muži

corps: à corps perdustřemhlav, slepě

côte: côte à côtebok po boku, jeden vedle druhého

côté: à côtévedle

côté: à côté deqqn/qqch vedle koho/čeho

coude: coude à coudebok po boku

coup: tout d'un coup, tout à coupnajednou, naráz, zčistajasna

coupe: à la coupekrájený sýr ap.

court: à court deqqch bez čeho

couvert: à couvert (de)qqn/qqch v úkrytu, v bezpečí před kým/čím