Hlavní obsah

à [a]

Předložka

 1. do, na, k(e)určuje místo na otázku Kam?aller à Parisjít/jet do Paříže
 2. přen.dourčuje horní část intervalu většinou na otázku Dokdy?du premier au dernierod prvního do posledníhorecevoir de 4 à 6 heurespřijímat od 4 do 6 hodin pacienty, klienty ap.
 3. v, na, ourčuje čas na otázku Kdy?à cinq heuresv pět hodin
 4. vyjadřuje povinnostC'est à voir.To musíte vidět.
 5. uvozuje nepřímý předmětdonner de l'argent à un amidát příteli peníze
 6. uvozuje srovnánísemblable à qqchpodobný, podobající se čemu
 7. v, na, uurčuje místo na otázku Kde?, Kam?à la campagnena venkověIl vit à Paris.Žije v Paříži.
 8. na, při, zavyjadřuje okolnostà ces motspři těch(to) slovech
 9. určuje vlastnictví nebo původce dějecousin à moimůj bratranecCeci est à moi.To je moje.
 10. určuje prostředek nebo nástrojaller à piedjít pěškyà l'œil nupouhým okem
 11. à la podle, po (vzoru), jakourčuje podobnost, vztahfiler à l'anglaisezmizet po anglicku

Vyskytuje se v

abandon: úplně bez dohledu, zanedbaný, v nepořádkuà l'abandon

abri: v bezpečíà l'abri

achopper: qqch narazit na cos'achopper (à)

à-coup: trhaně, nárazově, přerušovaněpar à-coups

adresse: qqn na čí adresuà l'adresse de

affût: qqch číhat na co, být na čekané/číhanéêtre à l'affût de

aide: qqch pomocí čeho, čímà l'aide de

aise: cítit se dobřeêtre à l'aise

amiable: smírný, dobrovolný, přátelskýà l'amiable

anglais: po anglickuà l'anglaise

annonce: při ohlášení čeho časověà l'annonce de qqch

antique: na antický způsobà l'antique

approche: qqch když se blíží co, před čímà l'approche de

appui: de qqch na podporu čehoà l'appui

arraché: vší silouà l'arraché

arriver: qqch dostat se k čemuen arriver à

assignation: domácí vězeníassignation à résidence

attention: +subj. dá(va)t pozor, aby cofaire attention que/à ce que

avance: předem, napředà l'avance

avantage: být tak laskav a, laskavě udělat coavoir avantage à faire qqch

avant-garde: qqch v čele čehoà l'avant-garde de

avenant: přiměřeně, podle toho, k tomuà l'avenant

avenir: v budoucnu, (na)příštěà l'avenir

aventure: nazdařbůh, bez cíleà l'aventure

avoir: faire qqch mít, muset co udělat, mít co na práciavoir à

baïonnette: bajonetovýà baïonnette

balai: násada smetáku, přen. hubeňour, tyčkamanche à balai

barbe: cukrová vatabarbe à papa

bascule: houpací, sklápěcí, sklopnýà bascule

base: qqch na bázi čehoà base de

bâton: nesouvisle, přerývaněà bâtons rompus

bénéficier: qqn/qqch přinést prospěch komu/čemubénéficier à

bientôt: na brzkou shledanouà bientôt

blanc: dobělaà blanc

blinde: bleskově, bleskurychleà toute blinde

bloc: zcela, úplně, důkladněà bloc

bon: proč(pak)?, nač(pak)?, k čemu by to bylo dobré?à quoi bon ?

bord: bok po boku, vedle sebebord à bord

borner: qqch omezit se na co, spokojit se s čímse borner à

bouchée: piroh s masovou náplníbouchée à la reine

canne: rybářský prutcanne à pêche

casser: strašně moc, nanejvýš, všeho všudyà tout casser

cause: qqn kvůli komuà cause de

caution: nezaručený, nejistý, pochybnýsujet à caution

c'est-à-dire: to znamená, žec'est-à-dire que

chair: prejtchair à saucisse

chambre: plynová komorachambre à gaz

chasse: štvanice hon pouze s loveckými psy, beze zbraníchasse à courre

chat: devítiocasá kočka důtkychat à neuf queues

chaud: zateplaà chaud

chenille: pásový vozidlo ap.à chenilles

cheptel: smlouva o nájmu dobytka(bail à) cheptel

cheval: na konià cheval

chiffrer: dělat, činit kolik, jít do kolikase chiffrer à

cinq: odpolední schůzecinq à sept

claire-voie: laťkovýà claire-voie

commencer: faire qqch začí(na)t dělat cocommencer à

con: debilně, blbě, pitoměà la con

contre-courant: proti prouduà contre-courant

contrefil: opačně, obráceně, v opačném směruà contrefil

contre-jour: proti světluà contre-jour

contre-pied: obráceně, opačněà contre-pied

contresens: opačným směrem, obráceně, naopakà contresens

contretemps: nevhod, v nevhodnou dobuà contretemps

conviction: věc doličnápièce à conviction

cor: hlasitě, s rámusemà cor et à cri

corne: rohatý dobytek, skotbêtes à cornes

corps: muž proti mužicorps à corps

côte: bok po boku, jeden vedle druhéhocôte à côte

côté: vedleà côté

coude: bok po bokucoude à coude

coup: najednou, naráz, zčistajasnatout d'un coup, tout à coup

coupe: krájený sýr ap.à la coupe

court: qqch bez čehoà court de

couvert: qqn/qqch v úkrytu, v bezpečí před kým/čímà couvert (de)

craquer: plný k prasknutí, na prasknutíplein à craquer

crédit: na úvěrà crédit

criée: dražba, aukcevente à la criée, Criée

cru: za syrovaà cru

dater: ode dneška, počínaje dneškemà dater d'aujourd'hui

défaut: z nedostatku, pro nedostatek, při neexistenci čehoà défaut de qqch

à: podle, po (vzoru), jakoà la