Hlavní obsah

par [paʀ]

Předložka

  1. po, skrz, za, přespar endroitsmístypar momentschvílemi, občaspar ailleursjinudy, jinou cestou, na druhé straně, ostatněpasser par la têtejít hlavoupar monts et par vauxpřes hory a dolypar-ci, par-làsem tam, tu a tam
  2. během, zapar les temps qui courentdnes, nyní, v současné době
  3. kdy, jak častopar jourdenněpar anročně
  4. uvozuje původce děje - kým, čímJe l'ai appris par mes voisins.Dozvěděl jsem se to od sousedů.
  5. jakým způsobempar cœurnazpaměťpar exemplenapříkladpar contrenaopakde par qqchkvůli čemu, pro co, čímpar conséquenttedy, proto, tudíž
  6. de par qqn/qqch ve jménu koho/čeho

Vyskytuje se v

brát: Kolik bereš měsíčně ?Tu touches combien par mois ?

cena: cena za kusprix par pièce

čirý: čirou náhodoupar pur hasard

dolů: zaokrouhlit co dolůarrondir qqch par le bas

dopravit: dopravit letadlemtransporter par avion

dopravovat: dopravovat letadlemtransporter par avion

doslech: znát co jen z doslechusavoir qqch par ouï-dire

fax: poslat co faxemenvoyer qqch par fax

hádanka: mluvit v hádankáchparler par énigmes

hrst: hrstmi/po hrstechà poignées/par poignées

hygienický: z hygienických důvodůpar mesure d'hygiène

ironie: ironií osudupar ironie du sort

k, ke, ku: ku příkladupar exemple

kabelový: kabelová televizetélévision par câble, (réseau) câble

korespondenční: korespondenční kurscours par correspondance

kouzlo: jako(by) kouzlemcomme par magie

kurz: korespondenční kurscours par correspondance

kus: ekon. cena za kusprix par pièce

legrace: dělat co z legracefaire qqch par plaisanterie

lest: získat co lstíobtenir qqch par (la) ruse

mimo: mimo toà part cela

na: na příkladpar exemple

nad, nade: mít čeho až nad hlavuen avoir par-dessus la tête de qqch

náhodou: šťastnou náhodoupar raccroc, de raccroc

náhodou: nešťastnou náhodoupar un malheureux hasard

náhodou: kdyby náhodoupro případ juste au cas où, kdyby snad si par hasard

nahrazovat: nahrazovat kvalitu kvantitoucompenser la qualité par la quantité

naprázdno: vyjít naprázdnone pas avoir résultat, se solder par un échec, ne servir à rien, ze soutěže ap. revenir bredouille

náznakově: mluvit náznakověparler par sous-entendus

nedopatření: nedopatřenímpar inadvertance

nepřítomnost: práv. v nepřítomnostipar contumace

nešťastný: nešťastnou náhodoupar malheur

nezdar: skončit nezdaremse solder par un échec, aboutir à un échec

nouze: z nouzepar nécessité

obrat: odepsat obratem (pošty)répondre par retour (du courrier)

od, ode: od přírodypar nature

proud: proud páryjet de vapeur

ale: ale na druhé straněmais d'autre part

dělit: Dvacet děleno pěti jsou čtyři.Vingt divisé par cinq fait quatre.

denně: třikrát dennětrois fois par jour

e-mail: poslat co e-mailemenvoyer qqch par e-mail

happy end: Román končí happy endem.Le roman se termine par un dénouement heureux.

chodit: Nechoď ještě!Ne pars pas encore !

jednou: jednou za...une fois par...

jet: Vlak jede ve tři hodiny.Le train part à trois heures.

jít: Jde se tudy na nádraží?Pour aller à la gare, c'est par là ?, C'est le chemin pour aller à la gare ?

laskavý: To je od vás velmi laskavé.C'est très gentil de votre part.

milý: To je od vás velice milé.C'est très gentil de votre part/à vous.

na: na zemipar terre

na: tisíc eur na osobumille euros par tête/personne

náhodou: Nemáte náhodou...?N'auriez-vous pas par hasard... ?

naproti: naproti tomupar contre, en revanche

někde: Je tady někde toaleta?Il y a des toilettes par ici ?

citlivý: uhodit na čí citlivou strunutoucher la corde sensible de qqn, prendre qqn par son point faible

dokopat: dokopat se k něčemuhovor. se prendre par la main

drn: ležet pod drnemmanger les pissenlits par la racine

důl: přes hory a dolypar monts et par vaux

hora: přes hory a dolypar monts et par vaux

horem: horem dolempar en haut, par en bas

hotový: expr. být se vším hned hotovne pas y aller par quatre chemins

hrnec: zmizet jako pára nad hrncemhovor. s'évaporer

chytit: chytit co za správný konecprendre qqch par le bon bout

jméno: naz(ý)vat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

kapitola: To je kapitola sama pro sebe.C'est une affaire à part.

límec: popadnout koho za límecattraper qqn par le colback

mluvit: mluvit v hádankáchparler par énigmes

náhodou: šťastnou náhodou naštěstípar bonheur

napadat: expr. Co tě napadá!Qu'est-ce qui te prend ?, Qu'est-ce qui te passe par la tête !

nazývat: nazývat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

nechat: nechat se vodit za nosse laisser mener par le bout du nez

nos: vodit koho za nosmener qqn par le bout du nez

pára: zmizet jako pára nad hrncems'en aller en fumée

pára: Je jako pára nad hrncem.On le renverserait d'un souffle.

pára: nemít o čem (ani) párun'en savoir que dalle

pára: mít páruavoir du jus

accès: par accèsstřídavě, podle nálady

accumulation: chauffage par accumulationvytápění akumulačními kamny

action: société par actionsakciová společnost

adjudication: vente par adjudicationprodat v dražbě

air: transport par airletecká přeprava

alliance: neveu par alliancesynovec vyženěný

amitié: par amitiéz přátelství

analogie: par analogie avec qqchanalogicky, obdobně s čím

appréciation: appréciation du tableau par l'expertocenění obrazu odborníkem

brûlure: brûlure par un liquideopařenina

ça: à part çamimo to

chance: par chancenaštěstí, šťastnou náhodou

conviction: faire qqch par conviction(u)dělat co z přesvědčení

couleur: passer par toutes les couleursstřídat všechny barvy rozčilením

cours: cours par correspondancedálkové studium, korespondenční kurs