Hlavní obsah

par [paʀ]

Předložka

  1. po, skrz, za, přespar endroitsmístypar momentschvílemi, občaspar ailleursjinudy, jinou cestou, na druhé straně, ostatněpasser par la têtejít hlavoupar monts et par vauxpřes hory a dolypar-ci, par-làsem tam, tu a tam
  2. během, zapar les temps qui courentdnes, nyní, v současné době
  3. kdy, jak častopar jourdenněpar anročně
  4. uvozuje původce děje - kým, čímJe l'ai appris par mes voisins.Dozvěděl jsem se to od sousedů.
  5. jakým způsobempar cœurnazpaměťpar exemplenapříkladpar contrenaopakde par qqchkvůli čemu, pro co, čímpar conséquenttedy, proto, tudíž
  6. de par qqn/qqch ve jménu koho/čeho

Vyskytuje se v

acclamation: aklamačně, aklamacípar acclamation

à-coup: trhaně, nárazově, přerušovaněpar à-coups

ailleurs: jinak z jiného hlediskapar ailleurs

assisté: počítačem podporovaný, za pomoci/s využitím/pomocí počítače, řízený výpočetní technikouassisté par ordinateur

autre: jinde, jinamautre part

aventure: náhodoud'aventure, par aventure

bonheur: naštěstí, šťastnou náhodoupar bonheur

ci: tu a tam, sem tam, místypar-ci par-là

cœur: nazpaměť, zpamětipar cœur

commencer: faire qqch začí(na)t čímcommencer par

comparaison: à/avec qqch ve srovnání s čímpar comparaison

conséquent: tudíž, tedy, následkem tohopar conséquent

considération: qqn s ohledem na koho, z úcty ke komupar considération pour

contraste: naopakpar contraste

contre: zato, naopak, naproti tomupar contre

contumace: v nepřítomnostipar contumace

crainte: qqch ze strachu, z obavy z čehodans la crainte de, par crainte de, crainte de

définition: (už) svou definicí, ze své podstaty, z povahy věcipar définition

degré: postupněpar degrés

delà: za čím, na druhé straně čeho, přes copar(-)delà qqch

dénigrement: hanlivě, opovržlivěpar dénigrement

derrière: zezadu, zadempar-derrière

dessous: qqch pod čímpar-dessous

dessus: horem, navrchpar-dessus

devant: zpředu, předempar-devant

devers: qqn před kým, kniž. ve vlastnictví kohopar-devers

écrit: písemněpar écrit

endroit: místypar endroits

entremise: prostřednictvím kohopar l'entremise de qqn

excellence: par excellence, v pravém slova smyslupar excellence

fait: ve skutečnosti, opravdu, faktickypar le fait, de fait, en fait

finir: nakonec, konečněfinir par

force: silou, násilímpar force

habitude: ze zvykupar habitude

haine: qqch z nenávisti k čemuen/par haine de

hasard: náhodou, náhodněpar hasard

ici: tudy, zde, sempar ici

impossible: proti (všemu) očekávání, (čirou) náhodoupar impossible

inadvertance: nedopatřenímpar inadvertance

indivis: rukou společnou a nerozdílnou, nedílně, solidárněpar indivis

interposé: prostřednictvímpar interposé

intervalle: občas, čas od času, chvílemipar intervalles

jeu: ze žertu, pro zábavupar jeu

jour: denně, za denpar jour

marché: nadto, navíc, ještě k tomupar-dessus le marché

mégarde: omylem, nedopatřenímpar mégarde

menu: v detailechpar le menu

millier: po tisících, nepočítaně, ve velkém množstvípar milliers

miracle: zázrakempar miracle

moment: chvílemi, občaspar moments

opposition: naopak, v protikladupar opposition

palier: postupně, progresivněpar paliers

par: qqn/qqch ve jménu koho/čehode par

parenthèse: mimochodementre parenthèses, par parenthèse

part: de qqch počítat s čím, přihlížet k čemufaire la part

passé: v minulosti, dřívepar le passé

plaisir: pro zábavu, pro potěšení, (jen tak) z plezírupour le plaisir, pour son plaisir, par plaisir

principe: ze zásady, principiálněpar principe

rapport: à qqn/qqch vzhledem, se zřetelem ke komu/čemu, s ohledem na koho/copar rapport

ricochet: nepřímo, oklikoupar ricochet

solder: vykazovat schodek ap.se solder en/par

suite: později, časempar la suite

terre: na zemi, po zemi, na zempar terre

travers: napříč, ze strany, z boku o lodien/par le travers

trop: (až) příliš, přespříliš, nadmírupar trop

un: jeden po druhém, jeden za druhým, po jednomun à/par un

accès: střídavě, podle náladypar accès

accumulation: vytápění akumulačními kamnychauffage par accumulation

action: akciová společnostsociété par actions

adjudication: prodat v dražběvente par adjudication

air: letecká přepravatransport par air

alliance: synovec vyženěnýneveu par alliance

amitié: z přátelstvípar amitié

analogie: analogicky, obdobně s čímpar analogie avec qqch

appréciation: ocenění obrazu odborníkemappréciation du tableau par l'expert

brûlure: opařeninabrûlure par un liquide

ça: mimo toà part ça

chance: naštěstí, šťastnou náhodoupar chance

conviction: (u)dělat co z přesvědčenífaire qqch par conviction

couleur: střídat všechny barvy rozčilenímpasser par toutes les couleurs

cours: dálkové studium, korespondenční kurscours par correspondance

décès: úmrtní oznámenífaire-part de décès

défaut: z nedostatkupar défaut

dérision: říci co s posměchemdire qqch par dérision

distraction: zapomenout co z roztržitostioublier qqch par distraction

enseignement: dálkové studiumenseignement par correspondance

éprouvé: kraj stižený suchemrégion éprouvée par la sécheresse

accident: náhodoupar accident

brát: Kolik bereš měsíčně ?Tu touches combien par mois ?

cena: cena za kusprix par pièce

čirý: čirou náhodoupar pur hasard

dolů: zaokrouhlit co dolůarrondir qqch par le bas

dopravit: dopravit letadlemtransporter par avion

dopravovat: dopravovat letadlemtransporter par avion

doslech: znát co jen z doslechusavoir qqch par ouï-dire

fax: poslat co faxemenvoyer qqch par fax

hádanka: mluvit v hádankáchparler par énigmes

hrst: hrstmi/po hrstechà poignées/par poignées

hygienický: z hygienických důvodůpar mesure d'hygiène

ironie: ironií osudupar ironie du sort

k, ke, ku: ku příkladupar exemple

kabelový: kabelová televizetélévision par câble, (réseau) câble

korespondenční: korespondenční kurscours par correspondance

kouzlo: jako(by) kouzlemcomme par magie

kurz: korespondenční kurscours par correspondance

kus: ekon. cena za kusprix par pièce

legrace: dělat co z legracefaire qqch par plaisanterie

lest: získat co lstíobtenir qqch par (la) ruse

mimo: mimo toà part cela

na: na příkladpar exemple

nad, nade: mít čeho až nad hlavuen avoir par-dessus la tête de qqch

náhodou: šťastnou náhodoupar raccroc, de raccroc

nahrazovat: nahrazovat kvalitu kvantitoucompenser la qualité par la quantité

naprázdno: vyjít naprázdnone pas avoir résultat, se solder par un échec, ne servir à rien, ze soutěže ap. revenir bredouille

náznakově: mluvit náznakověparler par sous-entendus

nedopatření: nedopatřenímpar inadvertance

nepřítomnost: práv. v nepřítomnostipar contumace

nešťastný: nešťastnou náhodoupar malheur

nezdar: skončit nezdaremse solder par un échec, aboutir à un échec

nouze: z nouzepar nécessité

obrat: odepsat obratem (pošty)répondre par retour (du courrier)

od, ode: od přírodypar nature

odděleně: spát odděleně o párufaire chambre à part

odeslat: odeslat dopis poštouexpédier une lettre par courrier

odkázat: odkázat v závětiléguer par testament

odveta: jako odvetapar revanche

ohled: s ohledem na coen considération de qqch, par considération pour qqch

opatrnost: z opatrnostipar (mesure de) prudence

opis: vyjádřit co opisemexprimer qqch par périphrase

orientovat se: orientovat se podle stínus'orienter par son ombre

osud: ironií osudupar une ironie du sort

ale: ale na druhé straněmais d'autre part

dělit: Dvacet děleno pěti jsou čtyři.Vingt divisé par cinq fait quatre.

denně: třikrát dennětrois fois par jour

e-mail: poslat co e-mailemenvoyer qqch par e-mail

happy end: Román končí happy endem.Le roman se termine par un dénouement heureux.

chodit: Nechoď ještě!Ne pars pas encore !

jednou: jednou za...une fois par...

jet: Vlak jede ve tři hodiny.Le train part à trois heures.

jít: Jde se tudy na nádraží?Pour aller à la gare, c'est par là ?, C'est le chemin pour aller à la gare ?

laskavý: To je od vás velmi laskavé.C'est très gentil de votre part.

milý: To je od vás velice milé.C'est très gentil de votre part/à vous.

naproti: naproti tomupar contre, en revanche

někde: Je tady někde toaleta?Il y a des toilettes par ici ?

odvolání: s odvoláním na copar référence à qqch