Hlavní obsah

accès [aksε]

Podstatné jméno mužské

  1. vstup
  2. příjezd, příchod, přístupdonner accès à qqchvést k čemu, kamavoir accès auprès de qqnmít přístup ke komu
  3. záchvataccès de toux/de fièvrezáchvat kašle/horečky
  4. nával, výbuchpar accèsstřídavě, podle nálady

Vyskytuje se v

auprès: avoir accès auprès de qqnmít přístup ke komu

composer: composer un code d'accèsvyťukat přístupový kód

Internet: accès à Internetpřístup na internet

prioritaire: accès prioritairepřednostní vstup

heslo: mot de passe, mdp , clé d'accèsvýp. přístupové heslo

příchod: accès aux trainspříchod k vlakům

přístup: accès librevolný přístup

těžce: difficile d'accès, břeh ap. inabordabletěžko přístupný

internet: accès à Internetpřístup na internet

odepřít: refuser à qqn l'accès à qqchodepřít komu přístup kam

poskytovatel: fournisseur d'accès (à Internet)poskytovatel internetu

accès: accès de toux/de fièvrezáchvat kašle/horečky