Hlavní obsah

těžce, těžko

Vyskytuje se v

onemocnět: těžce onemocněttomber gravement malade

porážka: těžká porážkalourde défaite

porod: těžký porodaccouchement difficile, couches pénibles

raněný: těžce raněnýgravement blessé

situace: být v těžké situaciêtre en difficulté

těžký: dělat si těžkou hlavuse mettre martel en tête

žaludek: mít těžko v žaludkuavoir l'estomac chargé

pravda: Pravdy se těžko dobrat.La vérité est au fond d'un puits.

bile: dělat si těžkou hlavu, lámat si hlavuse faire de la bile

chargé: mít těžký žaludekavoir l'estomac chargé

difficulté: obtížně, těžko, nesnadnoavec difficulté

drap: hedvábná látka, těžké hedvábídrap de soie

frais: s velkými výlohami, přen. těžce, draho, drazeà grands frais

grave: těžce raněnýblessé grave

gros: těžký průmyslgrosse industrie

lourd: těžká půdaterre lourde

poser: dát komu těžkou otázkuposer une colle à qqn

rude: zažít těžké časyen voir de rudes

dur: těžká prácetravail dur

subir: utrpět těžkou porážkusubir une grave défaite

âpre: těžký životvie âpre

commencement: Učený z nebe nespadl., Každý začátek je těžký.Il y a un commencement à tout.

croix: To je těžká věc.C'est la croix et la bannière.

mousse: dělat si těžkou hlavuhovor. se faire de la mousse

pesant: těžká porobajoug pesant

plomb: mít těžko od žaludkuavoir du plomb dans l'estomac

poids: těžká/muší váha silný nebo hubený člověkpoids lourd/plume

puits: Pravdy se těžko dobrat.La vérité est au fond d'un puits.

tunnel: dostat se z těžké situacesortir du tunnel

těžce: těžce zraněnýgravement blessé