Hlavní obsah

těžký

Přídavné jméno

  1. (hodně vážící) pesant/-ante, lourd/lourdedělat si těžkou hlavuse mettre martel en têtemít těžký žaludekavoir l'estomac m chargétěžký průmyslgrosse industrie f, industrie lourde
  2. (špatně stravitelný) lourd/lourdehovor. bourratif/-ive(o víně) vineux/-euse
  3. (silný, intenzivní) grave, lourd/-e, gros/grosse
  4. (přísný) sévère, dur/dure
  5. (namáhavý) difficile(život ap.) dur/dure(hudební kus) gravemít těžký životavoir la vie durebýt v těžké situaciêtre en difficulté
  6. (tíživý) lourd/lourde(spánek ap.) pesant/-ante(problém ap.) calé/-ée

Vyskytuje se v

porážka: těžká porážkalourde défaite

porod: těžký porodaccouchement difficile, couches pénibles

situace: být v těžké situaciêtre en difficulté

bile: se faire de la biledělat si těžkou hlavu, lámat si hlavu

chargé: avoir l'estomac chargémít těžký žaludek

drap: drap de soiehedvábná látka, těžké hedvábí

gros: grosse industrietěžký průmysl

lourd: terre lourdetěžká půda

lourd: poids lourdtěžká váha váhová kategorie

lourd: se sentir les paupières lourdesmít těžká víčka

poser: poser une colle à qqndát komu těžkou otázku

rude: en voir de rudeszažít těžké časy

dur: travail durtěžká práce

subir: subir une grave défaiteutrpět těžkou porážku

âpre: vie âpretěžký život

commencement: Il y a un commencement à tout.Učený z nebe nespadl., Každý začátek je těžký.

croix: C'est la croix et la bannière.To je těžká věc.

mousse: hovor. se faire de la moussedělat si těžkou hlavu

pesant: joug pesanttěžká poroba

poids: poids lourd/plumetěžká/muší váha silný nebo hubený člověk

tunnel: sortir du tunneldostat se z těžké situace