Hlavní obsah

poids [pwɑ]

Podstatné jméno mužské

 1. hmotnost, váhapayer au poids de l'orplatit zlatem příliš draze
 2. tíha, tíže, břímě
 3. poids mort mrtvá váha, vlastní váha bez zatížení, nákladupoids mort přen. zbytečný člověk
 4. váhová kategorie, váha
 5. břemeno
 6. závažíavoir deux poids, deux mesuresměřit dvojím metrem
 7. poids et mesures cejchovní úřad, míry a váhy
 8. sport.koule sportovní náčinípoids et haltèresvzpírání
 9. poids lourd nákladní auto, těžkotonážní vozidlo
 10. přen.důležitá osoba, autorita
 11. váha význam, důležitost, závažnost

Vyskytuje se v

poids: mrtvá váha, vlastní váha bez zatížení, nákladu, přen. zbytečný člověkpoids mort

léger: lehká váhasport. poids léger

lourd: těžká váha váhová kategoriepoids lourd

net: čistá váhapoids net

perdre: (z)hubnoutperdre du poids

deux: měřit dvojím metremavoir deux poids, deux mesures

mesure: měřit dvojím loktemavoir deux poids, deux mesures

succomber: klesat pod tíhou svých pochybenísuccomber sous le poids de ses fautes

argument: váha argumentupoids d'un argument

auto: nákladní autocamion , poids lourd

celkový: celková váhapoids total

čistý: čistá váhapoids net

hrubý: hrubá váha zbožípoids brut

jednotka: jednotka váhy/objemu/hustoty/časuunité de poids/volume/masse/temps

koule: sport. vrh koulílancer du poids

lehký: sport. lehká váhapoids léger

mrtvý: mrtvá váhaekon. charge morte, tech. poids mort

muší: sport. muší váhapoids mouche

přebytek: přebytek váhyexcédent de poids

přírůstek: přírůstek na vázeaugmentation de poids

tíha: pod tíhou čehosous le poids/la charge de qqch

váha: jednotka váhyunité de poids

vrh: vrh koulílancement du poids

vůz: nákladní vůzcamion , poids lourd

živý: ekon. živá váhapoids vif

hmotnost: tělesná hmotnostpoids corporel

nadváha: mít nadváhuêtre en surpoids, avoir un excès/excédent de poids

zakomplexovaný: zakomplexovaný kvůli své vázecomplexé par son poids

měřit: měřit dvojím metremavoir deux poids, deux mesures

tíže: ohýbat se pod tíží čehoployer sous le poids de qqch

z, ze: Spadl mu kámen ze srdce.Il a un poids de moins sur la poitrine.

haltère: vzpírání sportpoids et haltères