Hlavní obsah

perdre [pεʀdʀ]

Tranzitivní sloveso

 1. qqch přijít o co, pozbýt čeho, ztratit coperdre sur une marchandiseproděl(áv)at na (určitém) zbožíperdre la confiance de qqnpřijít o koho důvěruperdre la paroleztratit řeč, oněmětperdre la vueoslepnout, přijít o zrakperdre l'appétitztratit chuť k jídluperdre du poids(z)hubnoutperdre la têteztratit hlavu, zbláznit se
 2. ztratit brýle ap., zapomenout jména, adresy ap.
 3. qqn ztratit koho, přijít o koho jeho smrtí
 4. perdre qqn/qqch de vue ztratit koho/co z očí, pustit koho/co z hlavyperdre qqn/qqch de vue přen. ztratit co ze zřeteleperdre son cheminztratit cestu, sejít z cesty, zablouditperdre la traceztratit stopuperdre piednedosáhnout ve vodě, přen. ztrácet půdu pod nohama
 5. qqch promarnit, ztratit co čas ap.
 6. prohrá(va)t hru, bitvu, válku, soudní spor, sázku ap.perdre du terrainztrácet náskok, zůstávat pozadu za soupeřem, přen. ztrácet pozice, ustupovat
 7. qqn (u)škodit komu, (z)ničit koho o věci, vlastnosti ap.
 8. náb.qqn zatratit koho
 9. qqn svést z cesty, zavést na špatnou cestu, odložit koho
 10. se perdre (z)mizet, ztratit se
 11. se perdre zaniknout, (vy)mizet o tradicích ap.

Vyskytuje se v

corps: à corps perdustřemhlav, slepě

balle: balle perduezbloudilá střela

conjecture: se perdre en conjecturestopit se v dohadech

conscience: perdre de conscienceztratit vědomí

esprit: perdre l'espritztratit rozum

esprit: perdre ses espritsomdlít, ztratit vědomí

perdu: objets perdusztráty a nálezy

perdu: bataille perdueztracená bitva

perdu: à corps perdubezhlavě, slepě, střemhlav

perdu: balle perduezbloudilá kulka

perdu: coup perduvýstřel naslepo

perdu: emballage perdunevratný obal

perdu: verre perdunevratné sklo

pied: perdre piednestačit, nedosáhnout na dno ve vodě, přen. ztrácet půdu pod nohama

prêter: prêter à fonds perdupůjčovat na věčnou oplátku

route: perdre sa routeztratit cestu

virginité: perdre sa virginitéztratit panenství

connaissance: perdre connaissanceztratit vědomí

face: perdre la facepřen. ztratit (svou) tvář

rattraper: rattraper le temps perdudohnat ztracený čas

boule: perdre la boulezcvoknout

change: perdre au changeprodělat při směně

contenance: perdre contenancebýt vyveden z míry, pozbýt rozvahy

dix: hovor. un(e) de perdu(e), dix de retrouvé(e)spro jedno kvítí slunce nesvítí, za jednoho deset

fil: perdre le filztratit souvislost

fonds: hovor. prêter à fonds perdupůjčit na věčnou oplátku

latin: (y) perdre son latinuž (to) vůbec nechápat

nord: perdre le nordztratit hlavu

pédale: hovor. perdre les pédalesztratit hlavu, vyjít z konceptu, být mimo

perdu: se sentir perducítit se ztracen

perdu: courir comme un perduběžet jako splašený

perdu: crier comme un perdukřičet jako posedlý

retrouver: Un(e) de perdu(e), dix de retrouvé(e)s.Pro jedno kvítí slunce nesvítí.

sang-froid: perdre son sang-froidztratit hlavu

bitva: ztracená bitvabataille perdue

dohad: topit se v dohadechse perdre en conjectures

důvěra: přijít o čí důvěruperdre la confiance de qqn

chuť: ztratit chuť k jídluperdre l'appétit

krk: přijít o krkperdre la vie

námaha: marná námahapeine perdue

naslepo: rána naslepocoup perdu

paměť: ztrácet paměťperdre la mémoire

podrobnost: utápět se v podrobnostechse perdre dans les détails

prohrát: prohrát sázkuperdre un pari

prohrávat: umět/neumět prohrávatêtre bon/mauvais perdant

prsa: sport. prohrát o prsaperdre d'une (courte) poitrine

přijít: přijít o rozumperdre la raison

půjčka: ekon. mrtvá půjčkaprêt à fonds perdu

trpělivost: ztrácet trpělivostperdre patience

tvář: přen. ztratit (svou) tvářperdre la face

váha: přibrat/ztratit na vázeprendre/perdre du poids

víra: ztratit víruperdre la foi

zbytečně: zbytečně se namáhatperdre sa peine, en être pour sa peine

zrak: ztratit zrakperdre la vue

ztracený: ztracené dítěenfant perdu

ztracený: ztracená příležitostoccasion perdue

ztrácet: ztrácet koho z dohleduperdre qqn de vue

ztráta: ztráta časutemps perdu

ztratit: ztratit nit (hovoru)perdre le fil

ztratit: ztratit koho z očíperdre qqn de vue

ztratit: ztratit vědomíperdre connaissance

ztratit: ztratit tvářperdre la face

sázka: vyhrát/prohrát sázkugagner/perdre un pari

ztratit: Ztratil jsem peněženku.J'ai perdu mon porte-monnaie.

hlava: ztratit hlavuperdre la tête

kde: Kde nic není, ani smrt nebere.Où il n'y a rien la mort perd ses droits.

klesat: Klesá na mysli.Il perd courage.

koncept: vyjít z konceptu kecatperdre les pédales

kvítí: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.Un de perdu, dix de retrouvés.

moudrý: nebýt z toho (vůbec) moudrýs'y perdre (complètement)

oblak: žít v oblacíchse perdre dans les nuages, être dans la lune

prohrát: prohrát to u kohoperdre la faveur de qqn

řeč: přen. ztratit řečperdre la parole

utíkat: utíkat jako splašenýcourir comme un perdu

zmást: zmást komu hlavufaire perdre la tête à qqn

zpět: získat zpět ztracené poziceregagner le terrain perdu

ztratit: ztratit hlavuperdre la tête

ztratit: ztratit (pevnou) půdu pod nohamaperdre pied