Hlavní obsah

perdre [pεʀdʀ]

Tranzitivní sloveso

 1. qqch přijít o co, pozbýt čeho, ztratit coperdre sur une marchandiseproděl(áv)at na (určitém) zbožíperdre la confiance de qqnpřijít o koho důvěruperdre la paroleztratit řeč, oněmětperdre la vueoslepnout, přijít o zrakperdre l'appétitztratit chuť k jídluperdre du poids(z)hubnoutperdre la têteztratit hlavu, zbláznit se
 2. ztratit brýle ap., zapomenout jména, adresy ap.
 3. qqn ztratit koho, přijít o koho jeho smrtí
 4. perdre qqn/qqch de vue ztratit koho/co z očí, pustit koho/co z hlavyperdre qqn/qqch de vue přen. ztratit co ze zřeteleperdre son cheminztratit cestu, sejít z cesty, zablouditperdre la traceztratit stopuperdre piednedosáhnout ve vodě, přen. ztrácet půdu pod nohama
 5. qqch promarnit, ztratit co čas ap.
 6. prohrá(va)t hru, bitvu, válku, soudní spor, sázku ap.perdre du terrainztrácet náskok, zůstávat pozadu za soupeřem, přen. ztrácet pozice, ustupovat
 7. qqn (u)škodit komu, (z)ničit koho o věci, vlastnosti ap.
 8. náb.qqn zatratit koho
 9. qqn svést z cesty, zavést na špatnou cestu, odložit koho
 10. se perdre (z)mizet, ztratit se
 11. se perdre zaniknout, (vy)mizet o tradicích ap.

Vyskytuje se v

perdre: perdre qqn/qqch de vueztratit koho/co z očí, pustit koho/co z hlavy, přen. ztratit co ze zřetele

balle: balle perduezbloudilá střela

conjecture: se perdre en conjecturestopit se v dohadech

conscience: perdre de conscienceztratit vědomí

esprit: perdre l'espritztratit rozum

perdu: objets perdusztráty a nálezy

pied: perdre piednestačit, nedosáhnout na dno ve vodě, přen. ztrácet půdu pod nohama

prêter: prêter à fonds perdupůjčovat na věčnou oplátku

route: perdre sa routeztratit cestu

virginité: perdre sa virginitéztratit panenství

connaissance: perdre connaissanceztratit vědomí

face: perdre la facepřen. ztratit (svou) tvář

rattraper: rattraper le temps perdudohnat ztracený čas

boule: perdre la boulezcvoknout

change: perdre au changeprodělat při směně

contenance: perdre contenancebýt vyveden z míry, pozbýt rozvahy

dix: hovor. un(e) de perdu(e), dix de retrouvé(e)spro jedno kvítí slunce nesvítí, za jednoho deset

fil: perdre le filztratit souvislost

fonds: hovor. prêter à fonds perdupůjčit na věčnou oplátku

latin: (y) perdre son latinuž (to) vůbec nechápat

nord: perdre le nordztratit hlavu

pédale: hovor. perdre les pédalesztratit hlavu, vyjít z konceptu, být mimo

retrouver: Un(e) de perdu(e), dix de retrouvé(e)s.Pro jedno kvítí slunce nesvítí.

sang-froid: perdre son sang-froidztratit hlavu

bitva: bataille perdueztracená bitva

dohad: se perdre en conjecturestopit se v dohadech

důvěra: perdre la confiance de qqnpřijít o čí důvěru

chuť: perdre l'appétitztratit chuť k jídlu

krk: perdre la viepřijít o krk

námaha: peine perduemarná námaha

naslepo: coup perdurána naslepo

paměť: perdre la mémoireztrácet paměť

podrobnost: se perdre dans les détailsutápět se v podrobnostech

prohrát: perdre un pariprohrát sázku

prohrávat: être bon/mauvais perdantumět/neumět prohrávat

prsa: perdre d'une (courte) poitrinesport. prohrát o prsa

přijít: perdre la raisonpřijít o rozum

půjčka: prêt à fonds perduekon. mrtvá půjčka

trpělivost: perdre patienceztrácet trpělivost

tvář: perdre la facepřen. ztratit (svou) tvář

váha: prendre/perdre du poidspřibrat/ztratit na váze

víra: perdre la foiztratit víru

zbytečně: perdre sa peine, en être pour sa peinezbytečně se namáhat

zrak: perdre la vueztratit zrak

ztracený: enfant perduztracené dítě

ztrácet: perdre qqn de vueztrácet koho z dohledu

ztráta: temps perduztráta času

ztratit: perdre le filztratit nit (hovoru)

sázka: gagner/perdre un parivyhrát/prohrát sázku

hlava: perdre la têteztratit hlavu

kde: Où il n'y a rien la mort perd ses droits.Kde nic není, ani smrt nebere.

klesat: Il perd courage.Klesá na mysli.

koncept: perdre les pédalesvyjít z konceptu kecat

kvítí: Un de perdu, dix de retrouvés.Pro jedno kvítí slunce nesvítí.

moudrý: s'y perdre (complètement)nebýt z toho (vůbec) moudrý

oblak: se perdre dans les nuages, être dans la lunežít v oblacích

řeč: perdre la parolepřen. ztratit řeč

utíkat: courir comme un perduutíkat jako splašený

zmást: faire perdre la tête à qqnzmást komu hlavu

zpět: regagner le terrain perduzískat zpět ztracené pozice

corps: à corps perdustřemhlav, slepě