Hlavní obsah

tvář

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (líce) joue f
  2. (obličej) visage m, face f, figure f
  3. kniž.(povaha, charakter) visage m, face fukázat svoji pravou tvářse montrer sous son vrai jourpřen. ztratit (svou) tvářperdre la face
  4. kniž.(vnější vzhled) face f, aspect m, air m

Vyskytuje se v

pravý: ukázat svoji pravou tvářse montrer sous son vrai jour/tel qu'on est

studovat: expr. Studoval rysy její tváře.Il examinait les traits de son visage.

ztratit: ztratit tvářperdre la face

narůžovělý: narůžovělé tvářejoues rosées

bledý: bledé tváře bělošiVisages pâles

mramor: tvář jako z mramoruvisage de marbre

ozářit: Radost jí ozářila tvář.La joie lui a éclairé le visage.

plivat: plivat komu do tvářecracher à la face/figure de qqn

počítat: Tváří se, že neumí do pěti počítat.Elle fait la sainte nitouche.

ukázat: ukázat svou pravou tvářmontrer son vrai visage

creux: joues creusesvpadlé tváře

front: à la sueur de son frontv potu tváře

visage: changer de visageměnit výraz tváře

visage: Visages pâlesbledé tváře běloši

face: perdre la facepřen. ztratit (svou) tvář

maigrir: maigrir de figurepohubnout ve tváři

planter: planter un baiser sur la joue de qqnvlepit komu pusu na tvář

carême: face de carêmepropadlý obličej, propadlá tvář

chiffonné: figure chiffonnéeunavená tvář

cracher: cracher à la face de qqnnaplivat komu do tváře

face: cracher à la face de qqnplivnout komu do tváře

face: jeter la vérité à la face de qqnvmést komu pravdu do tváře

face: regarder la mort en facedívat se smrti přímo do tváře

facette: personnage à facettesčlověk mnoha tváří

pâle: Visages pâlesbledé tváře běloši