Hlavní obsah

studovat, ob. študovat

Vyskytuje se v

hloubka: faire des études poussées de qqchstudovat co do hloubky

medicína: faire sa médecinestudovat medicínu

médecine: faire sa médecinestudovat medicínu

étudier: Il étudie à l'université.Studuje na univerzitě.

son, sa: faire ses étudesstudovat

studovat: faire la médecinestudovat medicínu