Hlavní obsah

des [de]

  • stažený tvar určitého členu v mn. č. de + les
  • dělivý člen v mn. č.

Člen neurčitý

  1. neurčitý člen, mn. č. od un(e)un livre, des livreskniha, knihy blíže neurčené
  2. zdůraznění před číselným výrazem, dokonce i před unIl soulève des cinquante kilos comme un rien.Zvedne padesát kilo jako nic.
  3. ve vyšším stylu se des před přídavným jménem nahrazuje deElle a des petits pieds.Má malé nožky.

Vyskytuje se v

africain: Afričan/Afričankaun Africain/une Africaine

afro-américain: Afroameričan/Afroameričankaun Afro-Américain/une Afro-Américaine

afro-asiatique: Afroasiat/Afroasiatkaun Afro-Asiatique/une Afro-Asiatique

albanais: Albánec/Albánkaun Albanais/une Albanaise

algérien: Alžířan/Alžířankaun Algérien/une Algérienne

allemand: Němec/Němkaun Allemand/une Allemande

alsacien: Alsasan/Alsasankaun Alsacien/une Alsacienne

américain: Američan/Američankaun Américain/une Américaine

andorran: Andořan/Andořankaun Andorran/une Andorrane

anglais: Angličan/Angličankaun Anglais/une Anglaise

anglo-saxon: Anglosas/Anglosaskaun Anglo-Saxon/une Anglo-Saxonne

angolais: Angolan/Angolankaun Angolais/une Angolaise

antillais: obyvatel/obyvatelka Antilun Antillais/une Antillaise

apache: Apač/Apačka indiánun/une Apache

arabe: Arab/Arabkaun/une Arabe

ardéchois: obyvatel(ka) Ardècheun Ardéchois/une Ardéchoise

argentin: Argentinec/Argentinkaun Argentin/une Argentine

ariégeois: obyvatel(ka) Ariègeun Ariégeois/ une Ariégeoise

arlésien: obyvatel/obyvatelka (města) Arles, Arlézan/Arlézankaun Arlésien/une Arlésienne

arménien: Armén/Arménkaun Arménien/une Arménienne

armoricain: obyvatel oblasti Armoriqueun Armoricain/ une Armoricaine

asiatique: Asiat/Asiatkaun/une Asiatique

australien: Australan/Australankaun Australien/une Australienne

autre: ještě jedenun autre

autrichien: Rakušan/Rakušankaun Autrichien/une Autrichienne

auvergnat: Auvergnan/Auvergnankaun Auvergnat/une Auvergnate

avocat: advocatus diaboli, obhájce špatné věciavocat du diable

balte: Balt muž i žena, obyvatel/obyvatelka baltských zemíun/une Balte

basquaise: Baskičankaune Basquaise

basque: Bask/Baskičankaun/une Basque

bâton: à qqn házet komu klacky pod nohymettre des bâtons dans les roues

belge: Belgičan/Belgičankaun/une Belge

bengali: Bengálec/Bengálkaun Bengali/une Bengali

béninois: Beniňan/Beniňankaun Béninois/une Béninoise

biélorusse: Bělorus/Běloruskaun/une Biélorusse

bien: bohatstvíun bien, des biens

birman: Barmánec/Barmánkaun Birman/une Birmane

bordelais: obyvatel/obyvatelka Bordeauxun Bordelais/une Bordelaise

bosniaque: Bosňan/Bosňankaun/une Bosniaque

botswanais: Botswanec/Botswankaun Botswanais/une Botswanaise

bourguignon: Burgunďan/Burgunďankaun Bourguignon/une Bourguignonne

brésilien: Brazilec/Brazilkaun Brésilien/une Brésilienne

breton: Bretonec/Bretonkaun Breton/une Bretonne

britannique: Brit/Britkaun/une Britannique

bulgare: Bulhar/Bulharkaun/une Bulgare

burkinabé: obyvatel/obyvatelka státu Burkina Fasoun/une Burkinabé

byzantin: Byzantinec/Byzantinkaun Byzantin/une Byzantine

calédonien: obyvatel/obyvatelka Nové Kaledonieun Calédonien/une Calédonienne

canadien: Kanaďan/Kanaďankaun Canadien/une Canadienne

acadien: Akaďan/Akaďanka frankofonní Kanaďan z pobřeží Atlantikuun Acadien/une Acadienne

caribéen: obyvatel(ka) Karibských ostrovůun Caribéen/ une Caribéenne

castillan: Kastilec/Kastilkaun Castillan/une Castillane