Hlavní obsah

domaine [dɔmεn]

Vyskytuje se v

définition: ensemble/domaine de définition d'une fonctiondefiniční obor funkce

okruh: domaine de la recherche scientifiqueokruh vědeckého výzkumu

prostor: domaine aérienvzdušný prostor určitého státu

státní: domaine publicstátní majetek

vzdušný: domaine aérienvzdušný prostor určitého státu

domaine: le Domaine (de l'État)státní majetek