Hlavní obsah

côté [kote]

Předložka

  • à côté de qqn/qqch vedle koho/čeho

Vyskytuje se v

jardin: côté jardinpravá strana jeviště z hlediska herce

cour: div. côté courpravá strana jeviště

impair: côté impair d'une ruestrana ulice s lichými čísly domů

autre: d'un autre côtéz druhé strany

basculer: basculer du côté de qqnpřiklonit se na čí stranu

barrière: être de l'autre côté de la barrièrebýt na druhé straně barikády

bon: prendre la vie du bon côtébrát život z lepší stránky

souffler: regarder d'où/de quel côté souffle le ventsledovat, odkud vítr fouká

bokem: dát (si) co bokemmettre qqch de côté

strana: strana ulice s lichými čísly domůcôté impair d'une rue

strana: pravá strana jevištěcôté cour

stránka: brát život z lepší stránkyprendre la vie du bon côté

stranou: dá(va)t peníze stranou šetřitmettre de l'argent de côté

všechen, všechna, všechno: ze všech strande tous les côtés, de partout

kolem: Přešla kolem nás.Elle est passée à côté de nous.

kolem: jít kolempasser (à côté)

okolo: projít okolopasser à côté

těsně: těsně vedletrès près, juste à côté

vedle: Muzeum je hned vedle.Le musée est/se trouve juste à côté.

barikáda: být na druhé straně barikádyêtre de l'autre côté de la barrière

jedle: (být) vedle jak ta jedleêtre à côté de la plaque

pokoj: mít od koho/čeho pokojavoir la paix du côté de qqn/qqch

vanout: vědět, odkud vítr vanesavoir de quel côté souffle le vent