Hlavní obsah

côté [kote]

Předložka

  • à côté de qqn/qqch vedle koho/čeho

Vyskytuje se v

côté: du côté deqqch směrem, ve směru k čemu

jardin: côté jardinpravá strana jeviště z hlediska herce

cour: div. côté courpravá strana jeviště

impair: côté impair d'une ruestrana ulice s lichými čísly domů

autre: d'un autre côtéz druhé strany

basculer: basculer du côté de qqnpřiklonit se na čí stranu

barrière: être de l'autre côté de la barrièrebýt na druhé straně barikády

bon: prendre la vie du bon côtébrát život z lepší stránky

souffler: regarder d'où/de quel côté souffle le ventsledovat, odkud vítr fouká

bokem: mettre qqch de côtédát (si) co bokem

strana: côté impair d'une ruestrana ulice s lichými čísly domů

stránka: prendre la vie du bon côtébrát život z lepší stránky

stranou: mettre de l'argent de côtédá(va)t peníze stranou šetřit

všechen, všechna, všechno: de tous les côtés, de partoutze všech stran

kolem: Elle est passée à côté de nous.Přešla kolem nás.

okolo: passer à côtéprojít okolo

těsně: très près, juste à côtétěsně vedle

vedle: Le musée est/se trouve juste à côté.Muzeum je hned vedle.

barikáda: être de l'autre côté de la barrièrebýt na druhé straně barikády

jedle: être à côté de la plaque(být) vedle jak ta jedle

pokoj: avoir la paix du côté de qqn/qqchmít od koho/čeho pokoj

vanout: savoir de quel côté souffle le ventvědět, odkud vítr vane