Hlavní obsah

face [fas]

Podstatné jméno ženské

  1. tvář, obličejperdre la facepřen. ztratit (svou) tvář
  2. líc mince ap.
  3. stranaface cachée de la Luneodvrácená strana Měsíce
  4. geom.stěna
  5. anat.povrch

Vyskytuje se v

pile: pile ou facepanna nebo orel

regarder: regarder qqn bien en face(po)dívat se komu přímo do očí

carême: face de carêmepropadlý obličej, propadlá tvář

cracher: cracher à la face de qqnnaplivat komu do tváře

voiler: se voiler la faceodvrátit se

odvrácený: face cachée de la luneodvrácená strana Měsíce

ponechat: laisser qqch au hasard, přen. jouer à pile ou faceponechat co náhodě

přivrácený: face visible de la Luneastron. přivrácená strana Měsíce

strana: en face, en regardna protější straně naproti

tvář: perdre la facepřen. ztratit (svou) tvář

výhled: chambre avec vue sur la mer/face à la mer/qui ouvre sur la mer/donnant sur la merpokoj s výhledem na moře

ztratit: perdre la faceztratit tvář

naproti: La gare est juste en face.Nádraží je hned naproti.

orel: Pile ou face ?Panna nebo orel?

plivat: cracher à la face/figure de qqnplivat komu do tváře

přímo: regarder qqn bien en face(po)dívat se komu přímo do očí

reputace: sauver la facezachránit (svou) reputaci

face: faire faceà qqch být obrácen (čelem) k čemu, čelit, odolávat komu/čemu