Hlavní obsah

regarder [ʀ(ə)gaʀde]

Tranzitivní sloveso

  1. qqn/qqch (po)dívat se na hodinky ap., pohlédnout, (po)hledět na koho/coregarder qqn bien en face(po)dívat se komu přímo do očíregarder du coin de l'œil(po)dívat se pokradmu
  2. qqn/qqch faire qqch (po)dívat se jak kdo/co dělá coregarder la pluie tomberdívat se, jak prší
  3. přen.qqch hledět si čeho
  4. qqn týkat se kohoMêlez-vous de ce qui vous regarde.Starejte se o své.
  5. vers qqch být obrácen k čemu o domu ap.
  6. à qqch přihlédnout k čemu, hledět, dá(va)t pozor na coregarder à la dépensepočítat každou korunuy regarder à deux foispořádně si to rozvážit

Vyskytuje se v

complaisance: se regarder avec complaisancedívat se na sebe se zalíbením

espace: regarder dans l'espacedívat se do prázdna

près: regarder de prèsdívat se z blízka

arrière: regarder en arrièredívat se dozadu, ohlížet se nazpět

autour: regarder autour de soirozhlížet se kolem sebe

ce: Regarde ce qu'il fait.Dívej, co dělá.

le, la: Regardez-les.Podívejte se na ně.

lui: Il a regardé autour de lui.Rozhlédl se kolem sebe.

ressembler: hovor. Regarde à quoi tu ressembles !Podívej se, jak vypadáš!

biais: regarder de biaisdívat se úkosem

blanc: regarder qqn dans le blanc des yeuxdívat se komu zpříma do očí

face: regarder la mort en facedívat se smrti přímo do tváře

loupe: regarder qqch à la loupevzít si na co lupu, podrobně si prohlížet co

nombril: hovor. se regarder le nombrilkoukat jen na sebe

souffler: regarder d'où/de quel côté souffle le ventsledovat, odkud vítr fouká

dobře: y regarder à deux foisdobře si to rozmyslet

po: regarder qqn/qqch à la dérobéepozorovat koho/co po očku

pohledět: se regarderpohledět na sebe

prázdno: regarder dans le videhledět do prázdna

vyvalit: regarder bouche béevyvalit bulvy

zalíbení: se regarder avec complaisancedívat se na sebe se zalíbením

dívat se: se regarder dans un miroirdívat se (na sebe) do zrcadla

na: Il la regarde.Dívá se na ni.

okno: regarder par la fenêtredívat se z okna

televize: regarder la télévisiondívat se na televizi

ten, ta, to: Mêle-toi de ce qui te regarde !Co je ti do toho?

hasit: Ne nous mêlons pas de ce qui ne nous regarde pas.Nehas, co tě nepálí.

hledět: Mêle-toi de ce qui te regarde.Hleď si svého.

koukat: regarder qqn de traverskoukat na koho skrz prsty

pata: regarder qqn des pieds à la têteprohlížet si koho od hlavy až k patě

pohlížet: regarder qqn de traverspohlížet na koho skrz prsty

přímo: regarder qqn bien en face(po)dívat se komu přímo do očí

shora: regarder qqn de hautpodívat se na koho shora

skrz: regarder qqn de traversdívat se na koho skrz prsty

výška: regarder qqn/qqch de haut en baspřen. dívat se z výšky na koho/co

vzhlížet: regarder qqn avec considérationvzhlížet s úctou ke komu

regarder: regarder qqn bien en face(po)dívat se komu přímo do očí