Hlavní obsah

ten, ta, to

Zájmeno

 1. (nesamostatně) ce, cet, cette, ces(samostatně) celui, celle, ceux, cellesKdo je ten pán?Qui est-ce cet homme ?
 2. hovor.(vytýkání) ce, cet, cette, ces, le, la, les
 3. (tento) ce, cet, cettePodej mi, prosím, tu bílou tašku.Passe-moi ce sac blanc, s'il te plaît.
 4. to (odkazuje na známý fakt, při představování ap.) ce, celaTo je pravda.C'est vrai.Co je ti do toho?Mêle-toi de ce qui te regarde !Co ty na to?Qu'est-ce que tu en dis ?sport. Do toho, do toho.Allez, allez.
 5. (časově daný) ce, cet, cette
 6. hovor.(při zdůraznění, vytýkání ap.) le, la, lesTo jsou ta nejkrásnější slova, která jsem kdy slyšela.Ce sont les plus beaux mots que j'aie jamais entendus.
 7. ten samý hovor.(tentýž) le même, la même
 8. nějaký ten hovor.(krátký, drobný) les quelques
 9. (on) celui-, celle-, ceux-
 10. ten - onen, ten - ten (jeden - druhý) qui... qui, tel... tel, telle... telle
 11. být v tom hovor. expr.(být těhotná) être enceinte/prise

Vyskytuje se v

tu: hned - hned tantôt - tantôttu - tu

hodit se: Demain, ça te va ?Hodí se ti to zítra?

jakže: Mais comment! Tu ne le sais pas?Jakže, ty to nevíš?

líbit se: Tu as aimé ce film ?Líbil se ti ten film?

slušet: Cela ne te va pas.To ti nesluší.

ti: Qui te l'a dis (à toi) ?Kdo ti to řekl?

zase: Ça y est, ça recommence.A máme to tu zase.

draze: Tu me le payeras.To ti přijde draho.

chlév: C'est une vraie écurie (ici).Je (to) tu jak v chlívě.

patřit: Bien fait pour toi., Tu l'as bien mérité., Ça te fera les pieds !Patří ti to.

x: Je te l'ai répété x fois.Opakoval jsem ti to x-krát.

y: Ça y est !A je to!, Hotovo!, Už je to tu!, Tak je to!

compenser: Pour compenser, je t'emmènerai au ciné.Aby ti to nebylo líto, vezmu tě do kina.

cirque: Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?Co je to tu za cirkus?

lent: T'as le cerveau lent.Myslí ti to pomalu.

ten, ta, to: jeden - druhý qui... qui, tel... tel, telle... telleten - onen, ten - ten