Hlavní obsah

x [iks]

Podstatné jméno mužské neměnné

  • x, X písmeno

Podstatné jméno mužské neměnné

  • x/X x symbol pro neznámou veličinu nebo souřadniciaxe des xosa x

Podstatné jméno

  • někdo neznámý nebo něco neznáméhoplainte contre Xstížnost proti X

Přídavné jméno

  1. rayons XRoentgenovy paprskypendant x annéesx let, (po) určitou dobuJe te l'ai répété x fois.Opakoval jsem ti to x-krát.
  2. X pornografický, porno
  3. X římská číslice deset

Podstatné jméno ženské

  • X extoška, pilule droga extáze

Vyskytuje se v

x: x symbol pro neznámou veličinu nebo souřadnicix/X

sous: za vlády Karla X.sous Charles X

opakovat: répéter qqch pour la (é)nième foisopakovat co po x-té

paprsek: fyz. rentgenové paprskyrayons X