Hlavní obsah

opakovat

Vyskytuje se v

stejný: desetkrát opakovat tu stejnou věcrépéter dix fois la même chose

písnička: opakovat stále stejnou písničkurépéter toujours la même chanson

classe: redoubler une classeopakovat třídu

x: Je te l'ai répété x fois.Opakoval jsem ti to x-krát.

redoubler: redoubler (une classe)opakovat třídu

réviser: réviser avant un examenopakovat (si) před zkouškou

enfoncer: enfoncer le cloudonekonečna opakovat