Hlavní obsah

opakovat

Vyskytuje se v

stejný: desetkrát opakovat tu stejnou věcrépéter dix fois la même chose

písnička: opakovat stále stejnou písničkurépéter toujours la même chanson

classe: opakovat tříduredoubler une classe

x: Opakoval jsem ti to x-krát.Je te l'ai répété x fois.

redoubler: opakovat tříduredoubler (une classe)

réviser: opakovat (si) před zkouškouréviser avant un examen

enfoncer: donekonečna opakovatenfoncer le clou

opakovat: opakovat co po x-térépéter qqch pour la (é)nième fois