Hlavní obsah

réviser [ʀevize]

Vyskytuje se v

opakovat: opakovat látkufaire des révisions

réviser: opakovat (si) před zkouškouréviser avant un examen