Hlavní obsah

revoir [ʀ(ə)vwaʀ]

Příslovce

  • au revoir na shledanoufaire au revoir de la mainrozloučit se pokynutím ruky

Podstatné jméno mužské neměnné

Odvozená slova

revu

Vyskytuje se v

revoir: se revoirznovu se uvidět

meneur: meneuse de revue(ženská) hvězda revue

lední: revue sur glacesport. lední revue

na: au revoirna shledanou

přehled: passer qqch en revuepodat přehled čeho

přehlídka: pochod défilé militaire, slavnostní nastoupení revue militairevojenská přehlídka

shledaná: Au revoir !Na shledanou!

vidět: Je suis très heureux de vous revoir.Velmi rád vás opět vidím.