Hlavní obsah

na

Předložka

 1. (na povrchu) sur, dans, àna náměstí/ulicisur la place/dans la ruena zemipar terre
 2. (na určitém místě) à, dansna horáchà la montagnena internetusur Internetna záchoděà la toilette
 3. (na povrch ap.) sur, àpoložit knihu na stůlmettre un livre sur la table
 4. (k cíli) à, en, dansjet na Slovenskoaller en Slovaquiejít na poštualler à la postejet na horyaller à la montagnepřijít na světvenir au mondevzít koho/co na vědomíprendre qqn en considération
 5. (směrem k) surDívá se na ni.Il la regarde.
 6. (o dosahu) àbýt na dosah (ruky)être à portée de la main
 7. (jak daleko ap.) àJděte až na konec ulice.Allez jusqu'au bout de la rue.dojít na konec světaarriver au bout du monde
 8. (jakým způsobem) à, surjet na plný plynfiler à plein gazpracovat na plný úvazektravailler à temps pleinna požádánísur demandena úkor čehoau détriment de qqch
 9. (s použitím něčeho) àhrát na pianojouer du pianovidět co na vlastní očivoir qqch de ses propres yeuxprodávat na dluhvendre à crédit
 10. (poměr na jednotku) surtisíc eur na osobumille euros par tête/personne
 11. (při umocnění) àna druhou/třetíau carré/cube
 12. (výsledek děje) àrozdrtit na prachréduire en poussièrepromoknout na kůžiêtre trempé jusqu'aux os
 13. až na (vyjádření výjimky) koho/co sauf, excepté qqn/qqch
 14. (určení okamžiku) àna začátku/konciau début/à la fin
 15. (doba trvání) pourpráce na týdentravail m pour une semaineNa jak dlouho?Pour combien de temps ?
 16. (časová hranice) surTáhne mu na třicet.Il va sur ses trente ans.
 17. uvádí předmět u sloves, užívá se předložka podle vazby slovesapracovat na slovníkutravailler sur un dictionnairetrvat na svémpersistervěřit na ježíškacroire au père Noël
 18. (směřování za účelem)na shledanouau revoirna příkladpar exemplemít na vybranouavoir le choixvzít si koho/co na starostprendre qqn/qqch en charge
 19. (nacházet se, chystat se ap.) en, à
 20. pour, àna lačnoà jeun

Vyskytuje se v

cimprcampr: na cimprcampren petits morceaux

doraz: na doraznaplno à fond, en butée

maděra: na maděruen compote

automat: automat na jízdenkydistributeur de tickets

automat: automat na kávumachine à café

automat: hrací automat na mincemachine à sous

barva: barva na vlasyteinture pour les cheveux

báze: na bázi čehoà base de qqch

běh: běh na lyžíchski de fond

bít: bít na bubenbattre le tambour

bít: bít na poplachsonner l'alarme

bota: lžíce na boty na obouvánícrochet à bottes

bouřka: počasí (vypadající) na bouřkutemps menaçant

bože: Bože na nebesích!Dieu du ciel !

brzký: Na brzkou shledanou!À bientôt !

brzy: Brzy na shledanou!À bientôt !

břeh: na protějším břehusur la rive opposée

buben: bubnovat na bubenbattre le tambour

budoucnost: myslet na budoucnostpenser à l'avenir

burza: prudký pokles kurzu na burzechute des cours en bourse

cesta: být na cestěêtre en route

cesta: být na cestáchêtre en voyage

cucek: roztrhat na cuckydéchirer en (petits) morceaux

cvakátko: cvakátko na nehtycoupe-ongle(s)

čára: na celé čáře úplněsur toute la ligne

čerstvý: jít na čerstvý vzduch(aller) prendre l'air

čtvrt: tři čtvrtě na čtyřiquatre heures moins le quart

čtvrt: čtvrt na pětquatre heures et quart

dáma: hrát si na/dělat ze sebe dámujouer à la madame

děvče: děvče na vdávánífille à marier

dítě: přivést dítě na svět poroditmettre un enfant au monde

dnešek: To je na dnešek. úkol ap.C'est pour aujourd'hui.

dohled: na dohledà portée de sa vue

doporučení: na čí doporučeníà la recommandation de qqn

dosah: na dosah rukyà portée de (la) main

doslech: na doslech, v doslechuà portée de (la) voix

dóza: dóza na potravinyboîte alimentaire/repas

držet: držet koho na uzděmener qqn à la cravache, tenir qqn en bride

formát: film točený na 16 mm formátfilm tourné en 16 millimètres

fronta: jít na frontualler au front

hadr: hadr na podlahuserpillière , BeF torchon , BeF loque à reloqueter

hlt: jedním hltem, na jeden hlten une gorgée

hluchý: být hluchý na jedno uchoêtre sourd d'une oreille

hnilička: hovor. vejce na hniličkuœuf mollet

honěná: hrát na honěnoujouer au chat perché

hora: jet na horyaller à la montagne

hovor: hovor na účet volaného(appel en) P. C. V.

hranice: na hranicià la frontière

hranice: na hranici únosnostià la limite du tolérable

hrb: na zádech hrb.Il a une bosse sur le dos.

hrb: Vlez(te) mi na hrb.Fiche(z)-moi la paix.

chmýří: chmýří na braděduvet /poils follets sur le menton

chodit: chodit na přednáškysuivre un cours

chodit: chodit na lov/na rybyaller à la chasse/à la pêche

chvíle: na poslední chvíliau dernier moment

jaro: na jaře, z jaraau printemps

jediný: jediná věc, na které záležíla seule chose qui importe

jeviště: vystoupit na jevištiparaître sur scène

jih: na jih(u) od čehoau sud de qqch

jih: na jihu Evropydans le sud de l'Europe

jih: na jihu (Francie)dans le Midi

jiný: mít něco jiného na práciavoir autre chose à faire

kalíšek: kalíšek na vejcecoquetier

kartáček: kartáček na nádobílavette

kauce: propustit koho na kaucimettre qqn en liberté sous caution

klesnout: klesnout na nulutomber à zéro

klín: vzít koho na klínprendre qqn sur ses genoux

klobouk: nechat (si) klobouk na hlavěrester couvert

kolečko: nakrájet mrkev na kolečkacouper la carotte en rondelles

kolos: kolos na hliněných noháchcolosse aux pieds d'argile

konec: na/ke konci měsíceà/vers la fin du mois

konec: nechat si to nejlepší na konecgarder le meilleur pour la fin

konference: konference na nejvyšší úrovniconférence du plus haut niveau

konference: konference na dálku přes telefontéléconférence

konto: na to kontoc'est pourquoi, pour cela

konzerva: otvírák na konzervyouvre-boîte

koš: odpadkový koš, koš na odpadkypoubelle , boîte à ordures

kotel: kotel na prádlolessiveuse

koupě: koupě na splátky/úvěrachat à tempérament/crédit

kraj: na (o)kraji čehoau bord, en bordure de qqch

krok: nehnout se od koho na krokne pas quitter qqn d'une semelle

krysa: jed na krysyraticide

kůň: jezdit na konifaire du cheval

kupovat: kupovat na úvěracheter à crédit

kuráž: pít na kurážboire pour retrouver son courage

kus: rozletět se na kusyvoler en éclats

kutě: jít na kutěaller/se mettre au plumard

lak: lak na vlasylaque (à cheveux)

lak: lak na nehtyvernis à ongles

lákat: lákat na návnaduattirer avec de l'appât