Hlavní obsah

dítě

Podstatné jméno, rod střední

  1. (nedospělý člověk) enfant m(novorozené) bébé mzázračné dítěenfant m prodige
  2. (potomek) enfant mzplodit dítěfaire un enfantudělat komu dítěfaire un enfant à qqnčekat dítě s kým být těhotnáattendre un bébé de qqnpřivést dítě na svět poroditmettre un enfant au monde
  3. (dětinský člověk) enfant m, bébé m

Vyskytuje se v

kopa: kopa dětítas d'enfants

manželský: manželské dítěenfant légitime

pohlaví: dítě mužského/ženského pohlavíenfant de/du sexe masculin/féminin

potrestat: potrestat dítěmettre un enfant en pénitence

původ: nemanželský původ dítěteillégitimité d'un enfant

pyšný: být pyšný na své dětiavoir l'orgueil/être fier de ses enfants

radit: radit dítěti s výběrem povoláníguider un enfant dans le choix d'une carrière

svět: přivést dítě na svět poroditmettre un enfant au monde, donner le jour à un enfant

utřít: utřít dítěti nosmoucher un enfant

věk: dítě útlého věkuenfant en bas âge

ztracený: ztracené dítěenfant perdu

jeho, její, jejich: jeho/její rodiče/děti/přáteléses parents/enfants/amis

nemocnost: snížit nemocnost dětíbaisser la morbidité infantile

nenarozený: nenarozené dítěenfant à naître

neposedný: neposedné dítěenfant remuant/dissipé

svůj, svá, své, svoje: Děti mají rády svou učitelku.Les enfants aiment leur maîtresse.

týrání: týrání dětímaltraitance à enfants

ztratit se: Ztratilo se nám dítě.Notre enfant a disparu.

dát: dát život dítětidonner la vie à un enfant

hejno: hejno dětíessaim/volée d'enfants, hovor., hanl. marmaille

přivést: přivést na svět dítědonner le jour à un enfant, mettre un enfant au monde

désavouer: popírat otcovství dítětedésavouer la paternité d'un enfant

familial: rodičovské přídavky, přídavky na dítěallocations familiales

famille: čekat dítěBeF, SwF attendre (de la) famille

inadapté: zaostávající dítěenfant inadapté

incestueux: dítě zplozené v krvesmilstvuenfant incestueux

inconnu: otec (dítěte) neznámýpère (de l'enfant) inconnu

moucher: utřít dítěti nosmoucher un enfant

noël: = symbolická postava starce, který rozdává dětem dárky jako náš JežíšekPère Noël

prodige: zázračné dítěenfant prodige

protection: péče o matku a dítěProtection maternelle et infantile P. M. I.

sortie: konec vyučování, odchod dětí ze školysortie des élèves

surdoué: zázračné dítěenfant surdoué

vie: dát dítěti život, porodit dítědonner la vie à un enfant

aéré: ozdravovna (pro děti)centre aéré

allocation: rodinné přídavky, přídavky na dětiallocations familiales

balancer: houpat dítěbalancer un enfant

biberon: dítě krmené umělou výživouenfant nourri au biberon

changer: přebalit dítěchanger un bébé

consoler: utěšit plačící dítěconsoler un enfant qui pleure

endosser: přiznat otcovství dítěteendosser la paternité d'un enfant

envoyer: poslat dítě do školyenvoyer un enfant à l'école

jamais: Je to koneckonců ještě dítě.Ce n'est jamais qu'un enfant.

reborder: dobře přikrýt dítě v postelireborder un enfant dans son lit

rot: nechat dítě (od)říhnoutfaire faire son rot à un bébé

tirer: táhnout dítě za rukutirer un enfant par la main

trouvé: nalezené dítě, nalezenecenfant trouvé

bébé: vylít s vaničkou i dítějeter le bébé avec l'eau du bain

farcir: cpát dítěti do hlavy vědomostifarcir la tête d'un enfant de connaissances

dítě: zázračné dítěenfant prodige