Hlavní obsah

dítě

Podstatné jméno, rod střední

  1. (nedospělý člověk) enfant m(novorozené) bébé mzázračné dítěenfant m prodige
  2. (potomek) enfant mzplodit dítěfaire un enfantudělat komu dítěfaire un enfant à qqnčekat dítě s kým být těhotnáattendre un bébé de qqnpřivést dítě na svět poroditmettre un enfant au monde
  3. (dětinský člověk) enfant m, bébé m

Vyskytuje se v

kopa: kopa dětítas d'enfants

manželský: manželské dítěenfant légitime

pohlaví: dítě mužského/ženského pohlavíenfant de/du sexe masculin/féminin

potrestat: potrestat dítěmettre un enfant en pénitence

původ: nemanželský původ dítěteillégitimité d'un enfant

pyšný: být pyšný na své dětiavoir l'orgueil/être fier de ses enfants

radit: radit dítěti s výběrem povoláníguider un enfant dans le choix d'une carrière

svět: přivést dítě na svět poroditmettre un enfant au monde

utřít: utřít dítěti nosmoucher un enfant

věk: dítě útlého věkuenfant en bas âge

ztracený: ztracené dítěenfant perdu

jeho, její, jejich: jeho/její rodiče/děti/přáteléses parents/enfants/amis

nemocnost: snížit nemocnost dětíbaisser la morbidité infantile

neposedný: neposedné dítěenfant remuant/dissipé

svůj, svá, své, svoje: Děti mají rády svou učitelku.Les enfants aiment leur maîtresse.

týrání: týrání dětímaltraitance à enfants

ztratit se: Ztratilo se nám dítě.Notre enfant a disparu.

dát: dát život dítětidonner la vie à un enfant

hejno: hejno dětíessaim/volée d'enfants, hovor., hanl. marmaille

přivést: přivést na svět dítědonner le jour à un enfant, mettre un enfant au monde

désavouer: désavouer la paternité d'un enfantpopírat otcovství dítěte

familial: allocations familialesrodičovské přídavky, přídavky na dítě

famille: BeF, SwF attendre (de la) famillečekat dítě

inadapté: enfant inadaptézaostávající dítě

incestueux: enfant incestueuxdítě zplozené v krvesmilstvu

inconnu: père (de l'enfant) inconnuotec (dítěte) neznámý

moucher: moucher un enfantutřít dítěti nos

noël: Père Noël= symbolická postava starce, který rozdává dětem dárky jako náš Ježíšek

prodige: enfant prodigezázračné dítě

protection: Protection maternelle et infantile P. M. I.péče o matku a dítě

sortie: sortie des élèveskonec vyučování, odchod dětí ze školy

surdoué: enfant surdouézázračné dítě

vie: donner la vie à un enfantdát dítěti život, porodit dítě

aéré: centre aéréozdravovna (pro děti)

allocation: allocations familialesrodinné přídavky, přídavky na děti

balancer: balancer un enfanthoupat dítě

biberon: enfant nourri au biberondítě krmené umělou výživou

changer: changer un bébépřebalit dítě

consoler: consoler un enfant qui pleureutěšit plačící dítě

endosser: endosser la paternité d'un enfantpřiznat otcovství dítěte

envoyer: envoyer un enfant à l'écoleposlat dítě do školy

famille: famille nombreuserodina s více dětmi

jamais: Ce n'est jamais qu'un enfant.Je to koneckonců ještě dítě.

reborder: reborder un enfant dans son litdobře přikrýt dítě v posteli

rot: faire faire son rot à un bébénechat dítě (od)říhnout

tirer: tirer un enfant par la maintáhnout dítě za ruku

trouvé: enfant trouvénalezené dítě, nalezenec

bébé: jeter le bébé avec l'eau du bainvylít s vaničkou i dítě

farcir: farcir la tête d'un enfant de connaissancescpát dítěti do hlavy vědomosti