Hlavní obsah

přivést

Dokonavé sloveso

  1. (dovést) amener, apporter(znovu, zpět) ramener
  2. (uvést do stavu) mener, conduirepřivést koho na stopumettre qqn sur la voie
  3. (přimět) ramenerpřivést koho k rozumuramener qqn à la raison

Vyskytuje se v

dítě: přivést dítě na svět poroditmettre un enfant au monde

stav: přivést do jiného stavu (ženu)mettre (une femme) enceinte

stopa: přivést koho na čí stopuconduire qqn sur les traces de qqn

svět: přivést dítě na svět poroditmettre un enfant au monde

šílenství: přivést k šílenstvírendre fou

žebrota: přivést na žebroturéduire à la mendicité

krach: přivést koho/co ke krachumener qqn/qqch à la banqueroute

rozum: přivést koho k rozumuramener/mettre qqn à la raison

zpět: přivést koho zpět na správnou cesturemettre qqn sur la (bonne) voie

živý: Přiveďte ho živého!Prenez-le vivant !

défaut: mettre qqn en défautpřivést koho do úzkých, oklamat koho

embarras: mettre qqn dans l'embarraspřivést koho do úzkých

mener: mener qqch à bon finpřivést co k dobrému konci, úspěšně dokončit co

naissance: donner naissance à qqnpřivést na svět koho

pousser: pousser qqch à la perfectionpřivést co k dokonalosti

raison: ramener qqn à la raisonpřivést koho k rozumu

porter: porter qqn au pouvoirpřivést koho k moci

ramener: ramener qqn à la viepřivést koho zpět k životu

ruiner: ruiner un concurrentpřivést konkurenta na mizinu

mettre: mettre qqn sur la paillepřivést koho na mizinu

piste: Cela m'a mis sur la piste.Přivedlo mě to na stopu.

rappeler: rappeler à la raisonpřivést k rozumu

remettre: remettre qqn sur la (bonne) voiepřivést koho zpět na správnou cestu

sec: mettre qqn à secpřivést koho na mizinu

voie: mettre qqn sur la voieukázat komu cestu, přivést koho na stopu