Hlavní obsah

conduire [kɔ̃dɥiʀ]

Vyskytuje se v

permis: permis de conduireřidičský průkaz

auditif: anat. conduit auditif externe/internevnější/vnitřní sluchovod

conduit: conduit auditifsluchovod

conduit: conduit externe/internezevní/vnitřní zvukovod

conduit: conduit lacrymalslzní kanálek, slzovod

conduite: conduite d'eau/de gazvodovod/plynovod

assurer: Sa conduite passée nous assure de l'avenir.Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.

conduite: conduite en état d'ivresseřízení v opilosti

dicter: dicter à qqn la conduite qu'il doit tenirnařizovat komu, jak se má chovat

régler: régler sa conduite sur les circonstancespřizpůsobit své jednání okolnostem

si: Il se conduit comme s'il était mon père.Chová se, jako by byl můj otec.

conduite: hovor. Il a acheté une conduite.Polepšil se.

défendable: Cette conduite est défendable.To počínání je ospravedlnitelné.

pot: conduire plein potjet na plný plyn