Hlavní obsah

vést

Nedokonavé sloveso

 1. (o cestě ap.) (a)mener(dveře ap.) kam ouvrir sur qqch(kudy) passerOkno vede na dvůr.La fenêtre donne sur la cour.Dveře vedou na ulici.La porte ouvre dans la rue.Vede tato cesta do...?C'est bien la route de... ?
 2. (v soutěži ap.) mener
 3. (řídit) conduire, diriger, gérer
 4. (schůzi ap.) diriger, manœuvrer(kampaň, jednání, vyšetřování ap.) mener
 5. (vykonávat činnost) menervést jednánímener les négociations
 6. (záznamy ap.) tenir, gérer
 7. (za ruku ap.) koho mener, conduire qqn
 8. (jako průvodce) guider
 9. (vodu potrubím ap.) transporter, conduire
 10. (trať ap.) conduire(přímku ap.) mener, tirer
 11. (být pohnutkou) (a)mener
 12. (mít za následek) mener, conduire

Vyskytuje se v

agenda: vést běžnou agenduexpédier les affaires courantes

jalový: vést jalové řečidébiter des platitudes

nikam: To nikam nevede.Cela ne mène à rien.

rouhavý: vést rouhavé řečiproférer des blasphèmes

svůj, svá, své, svoje: vést stále svouchanter toujours la même chanson

účetnictví: vést účetnictvítenir une comptabilité

vést se: Vede se mu dobře.Il va bien.

vést se: Jak se vede?(Comment) ça va ?, Comment allez-vous ?, hovor. Tu vas bien ?

evidence: mít/vést koho/co v evidencitenir compte de qqn/qqch

poustevnický: vést poustevnický životmener une vie érémitique