Hlavní obsah

ouvrir [uvʀiʀ]

Vyskytuje se v

ouvrir: s'ouvrirotevřít se o oknech, dveřích ap., rozevřít se

carrière: carrière à ciel ouvertpovrchový lom

crédit: ouvrir un créditpovolit úvěr

journée: journée porte ouverteden otevřených dveří

ouvert: ensemble ouvertotevřená množina

aide: ouvrir une enveloppe à l'aide d'un couteauotevřít obálku nožem

secouer: secouer le flacon avant de l'ouvrirzatřepat lahvičkou před otevřením

battant: ouvrir une porte à deux battantsotevřít dveře dokořán

enfoncer: enfoncer une porte ouverteobjevit Ameriku složitě dokazovat již známou věc

fenêtre: ouvrir une fenêtre sur qqchvysvětlit, objasnit co

œil: ouvrir l'œil, fam. ouvrir l'œil, et le bondávat pozor, bedlivě pozorovat

rouler: rouler à tombeau ouvertjezdit jako blázen

tombeau: rouler à tombeau ouvertjet (rychle) jako blázen

vanne: hovor. ouvrir les vannesnechat volný průběh, poskytnout úvěr

grand: grand ouvertúplně otevřený, otevřený dokořán okno ap.