Hlavní obsah

ouvrir [uvʀiʀ]

Vyskytuje se v

grand: grand ouvertúplně otevřený, otevřený dokořán okno ap.

carrière: carrière à ciel ouvertpovrchový lom

crédit: ouvrir un créditpovolit úvěr

journée: journée porte ouverteden otevřených dveří

ouvert: ensemble ouvertotevřená množina

aide: ouvrir une enveloppe à l'aide d'un couteauotevřít obálku nožem

ouvert: Entrez, c'est ouvert !Vstupte, je otevřeno!

ouvert: fracture ouverteotevřená zlomenina

ouvert: à ciel ouvertpod širým nebem

secouer: secouer le flacon avant de l'ouvrirzatřepat lahvičkou před otevřením

battant: ouvrir une porte à deux battantsotevřít dveře dokořán

enfoncer: enfoncer une porte ouverteobjevit Ameriku složitě dokazovat již známou věc

fenêtre: ouvrir une fenêtre sur qqchvysvětlit, objasnit co

œil: ouvrir l'œil, fam. ouvrir l'œil, et le bondávat pozor, bedlivě pozorovat

ouvert: à bras ouvertss otevřenou náručí

ouvert: à cœur ouvertupřímně, otevřeně, bez přetvářky

rouler: rouler à tombeau ouvertjezdit jako blázen

tombeau: rouler à tombeau ouvertjet (rychle) jako blázen

vanne: hovor. ouvrir les vannesnechat volný průběh, poskytnout úvěr