Hlavní obsah

œil [œj]

Podstatné jméno mužskéyeux, œils

  1. okoclin d'œilmrknutíà vue d'œiločividněne pas quitter qqch des yeuxnespustit co z očíjeter un coup d'œil sur qqchpodívat se (zběžně) na co
  2. kukátko ve dveřích
  3. oko, očko
  4. tech.oko, otvor, ústí
  5. les.očko, pupen, poupě
  6. polygr.obraz, řez litery

Příslovceyeux, œils

Odvozená slova

yeux

Vyskytuje se v

éraillé: yeux éraillésoči plné červených žilek, zast. vychlípená oční víčka

œil: à l'œilzadarmo

poché: œil pochémodřina na oku

pocher: pocher un œilà qqn udělat komu monokl

vue: à vue d'œiločividně, před očima

aqueux: humeur aqueuse de l'œiloční mok

blanc: blanc de l'œil(oční) bělmo

cerné: avoir les yeux cernésmít kruhy pod očima

cligner: cligner les yeuxmhouřit oči, mžourat

creux: yeux creuxvpadlé/zapadlé oči

devant: Ôtez-vous de devant mes yeux.Jděte mi z očí.

dormir: ne dormir que d'un œilspát na půl oka

fait: yeux faitsnalíčené oči

invisible: invisible à l'œil nupouhým okem neviditelný

jauger: jauger qqn d'un coup d'œilodhadnout koho na první pohled

jeter: jeter l'œil sur qqchmrknout se na co

plonger: plonger ses yeux dans qqchzahledět se do čeho

sous: sous les yeuxpřed očima

trouble: yeux troubleskalné oči

à: à l'œil nupouhým okem

baisser: baisser les yeuxsklopit oči

bander: bander les yeux de qqnzavázat komu oči

chavirer: Ses yeux chavirèrent.Obrátil(a) oči v sloup.

crever: crever les yeux à qqnvypíchnout komu oči

deux: les deux yeuxobě dvě oči

exposer: exposer aux yeux de qqnvystavit komu na odiv, stavět komu před oči

faire: faire un clin d'œilmrknout

fermer: Ses yeux se ferment.Oči se mu zavírají.

le, la: baisser les yeuxsklopit oči

planter: planter ses yeux sur qqnupřít pohled na koho

regarder: regarder du coin de l'œil(po)dívat se pokradmu

rouler: rouler les yeux(za)koulet očima

surveiller: surveiller qqn du coin de l'œilsledovat po očku koho

bandeau: avoir un bandeau sur les yeuxmít klapky na očích

battu: avoir les yeux battusmít kruhy pod očima

beau: pour les beaux yeux de qqnpro čí krásné oči

braise: yeux de braiseoči jako uhlíky

cœur: Loin des yeux, loin du cœur.Sejde z očí, sejde z mysli.

coquetterie: hovor. Il a une coquetterie dans l'œil.Ujíždí mu oko. šilhá

croire: ne pas en croire ses yeuxnevěřit vlastním očím

doux: faire les yeux douxvrhat zamilované pohledy

froid: n'avoir pas froid aux yeuxmít pro strach uděláno, mít kuráž

loin: Loin des yeux, loin du cœur.Sejde z očí, sejde z mysli.

nu: à l'œil nupouhým okem

obéir: obéir qqn au doigt et à l'œilposlouchat koho na slovo

pour: œil pour œil, dent pour dentoko za oko, zub za zub

prunelle: comme la prunelle de ses yeuxjako oko v hlavě

risquer: risquer un œil(opatrně) nakouknout

rougir: rougir jusqu'aux yeuxzčervenat až po uši

sauter: sauter aux yeuxbít do očí

velours: faire des yeux de veloursdělat zamilované oči

kapka: collyres , gouttes pour les yeux/ophtalmiquesoční kapky

kazit: s'abîmer les yeuxkazit si oči

kuří: cor , œil-de-perdrix kuří oko

mezi: entre quatre yeuxmezi čtyřma očima

mrkací: poupée dormeuse, poupée aux yeux dormeursmrkací panenka

na: voir qqch de ses propres yeuxvidět co na vlastní oči

navrch: les yeux hors de la têteoči navrch hlavy

očko: yeux porcinsprasečí očka

oko: œil-de-perdrix kuří oko

postřeh: avoir un sens aigu de l'observation/le coup d'œil justemít dobrý postřeh

pouhý: invisible à l'œil nupouhým okem neviditelný

pozadí: fond de l'œilanat. oční pozadí

pozorovat: voir tout d'un œil égalpozorovat lhostejně

pozorovatelný: observable à l'œil nupozorovatelný pouhým okem

různobarevný: yeux vaironsrůznobarevné oči každé oko jiné barvy

sledovat: suivre qqn/qqch des yeuxsledovat koho/co očima

spustit: ne pas quitter qqn/qqch des yeuxnespustit z koho/čeho oči

střežit: veiller à qqn/qqch comme à la prunelle de ses yeuxstřežit koho/co jako oko v hlavě

tma: avoir les yeux voilésmít před očima tmu

tygří: œil de tigreminer. tygří oko

volský: œil-de-bœuf stav. volské oko

vytřeštit: ouvrir grand les yeux, écarquiller les yeuxvytřeštit oči

zrak: diriger ses yeux sur qqch, attacher les yeux sur qqn/qqchupřít zrak na co

jeho, její, jejich: ses yeux jeho/její oči

mhouřit: cligner les yeux pour éviter la lumière du soleilmhouřit oči na slunci

nastražit: ouvrir grand les yeuxnastražit oči

trknout: Cela saute aux yeux !To trkne každého!

vypíchnout: éborgner l'œil à qqnvypíchnout komu oko

vyvést: Ça m'a ouvert les yeux., Ça m'a détrompé.To mě vyvedlo z omylu.

zamhouřit: fermer les yeux sur qqchzamhouřit oči před čím

bít: sauter aux yeuxbít do očí

dosyta: se rincer l'œildosyta se vynadívat

hovězí: yeux bovinshovězí oči

clin d'œil: en un clin d'œilv (oka)mžiku

chlapík: avoir bon pied, bon œilbýt ještě chlapík o starém člověku

jestřáb: avoir l'œil américainmít oči jak jestřáb

klapka: avoir un bandeau sur les yeuxmít klapky na očích

koukat: avoir l'œil sur qqnkoukat komu na prsty

kruh: avoir les yeux battusmít kruhy pod očima

moldánky: avoir les larmes aux yeuxhovor. natahovat moldánky

mrkat: ribouler des yeux, en baver des ronds de chapeaumrkat na drát

mysl: Loin des yeux, loin du cœur.Sejde z očí, sejde z mysli.

obracet: tourner de l'œilobracet oči v sloup

obrátit: tourner de l'œil obrátit oči v sloup

otevřít: ouvrir de grands yeuxotevřít oči dokořán

otevřít se: Ses yeux se sont ouverts.Otevřely se mu oči.

písek: jeter de la poudre aux yeux de qqnházet komu písek do očí

planout: Ses yeux flamboyait de haine.V očích mu plála nenávist.

prasečí: yeux porcinsprasečí očka

pro: ne pas avoir froid aux yeuxmít pro strach uděláno

promluvit: parler entre quatre yeuxpromluvit si mezi čtyřma očima

protřít: dessiller les yeux de/à qqnexpr. protřít komu zrak

přimhouřit: fermer les yeux sur qqchpřimhouřit oko nad čím

rouška: avoir un bandeau sur les yeuxmít roušku na očích

slovo: obéir qqn au doigt et à l'œilposlouchat koho na slovo

střízlivý: juger qqch d'un œil lucidedívat se na co střízlivýma očima

sypat: jeter de la poudre aux yeux de qqnsypat komu popel do očí

vařený: mener qqn au doigt et à l'œilutáhnout koho na vařené nudli

vedle: avoir tort, se mettre le doigt dans l'œilbýt vedle mýlit se

věřit: ne pas en croire ses yeuxnevěřit svým očím

vlastní: ne pas en croire ses yeuxnevěřit vlastním očím

vylézt: Ses yeux sont sortis des orbites.Oči mu vylezly z důlků.