Hlavní obsah

beau [boˌ bεl]

Přídavné jméno

  1. krásný, hezký, pěknýpřed slovem začínajícím samohláskou nebo němým h se používá tvar belbeau sexekrásné pohlaví
  2. krásně upravený, nastrojenýbeau mondevznešená společnost
  3. výborný, vynikající, ušlechtilýle bel âge= mládíun beau jourjednoho krásného dneà la belle étoilepod širákem
  4. dobrý, obratný
  5. pořádný, velký, pěkný značnýen faire de bellesvyvádět hlouposti
  6. avoir beau faire qqch marně dělat co
  7. il fait beau kniž.faire qqch je snadné co
  8. bel et bien zkrátka (a dobře), opravdu

Podstatné jméno ženské

  1. belle kráska, krasavicela Belle au bois dormantŠípková Růženka
  2. belle žert.dívka, mladá ženase faire la belleupláchnout

Vyskytuje se v

beau: avoir beaufaire qqch marně dělat co

dent: à belles dentss chutí

fixe: beau fixetrvale pěkné počasí

gosse: beau gosse, belle gossepěknej kluk, pěkná holka

humeur: bonne/belle humeurdobrá nálada

joueur: beau joueurhráč, který umí prohrávat

milieu: au beau milieu, en plein milieude qqch přímo/právě/přesně uprostřed čeho

parleur: beau parleurkrasořečník

couleur: avoir de belles couleursmít krásnou barvu pleti

lurette: Il y a belle lurette.Je tomu hezky dávno.

monde: beau mondelepší společnost

mort: mourir de sa belle mortzemřít přirozenou smrtí

pour: C'est trop beau pour être vrai.Je to příliš krásné, aby to byla pravda.

reste: avoir de beaux restesbýt (stále) pohledný, nést stopy (bývalé) krásy

ce: Ce que c'est beau !To je ale krása!

faire: Il fait beau/froid/soleil.Je pěkně/zima/slunečno.

le, la: les plus beauxnejkrásnější

madone: femme belle comme une madonežena krásná jako obrázek

plus: plus beaukrásnější

châssis: beau châssisskvělá figura, pěkná kost o ženském těle

chérubin: beau comme un chérubinkrásný jako anděl

collection: hovor. belle collection d'imbécilespěkná sbírka blbců

drap: mettre qqn dans de beaux drapsdostat koho do pěkné bryndy

étoile: coucher à la belle étoilespát pod širákem

nouveau: Tout nouveau, tout beau.Co je nové, to je hezké.

pluie: faire la pluie et le beau tempsmít hlavní slovo, být všemocným pánem

question: Cette question !, Quelle question !, Belle question !To je (ale blbá) otázka!

sexe: le beau sexekrásné pohlaví ženy

taire: manquer une belle occasion de se taireříct co nevhod

dávno: Il y a beau temps que...Je tomu už dávno, co...

chlap: beau mâle pěkný chlap

krásný: belles-lettres krásná literatura

lačně: mordre à belles dentslačně kousat

literatura: belles-lettres krásná literatura

nebe: dormir à la belle étoilespát pod širým nebem

něžný: beau sexe něžné pohlaví

obloha: en plein air, à la belle étoilepod širou oblohou

obratný: beau parleur obratný řečník

partie: faire un beau partiudělat dobrou partii

pěkný: avoir une belle anatomiemít pěkné tělo

planý: belles parolesplaná slova

pohlaví: beaux sexe krásné/něžné pohlaví

porce: belle dose de patienceznačná porce trpělivosti

pořádný: belle tranche de viandepořádný kus masa

prázdný: belles paroles prázdná slova

přímo: en plein milieu, au beau milieu de qqchpřímo uprostřed čeho

rukopis: avoir une belle mainmít pěkný rukopis

slovo: de belles parolesprázdná slova plané sliby

společnost: beau mondelepší společnost

šípkový: Belle au bois dormantŠípková Růženka

taktak: l'échapper bellevyváznout jen taktak

tělo: avoir une belle anatomiemít pěkné tělo figuru

uniknout: l'échapper belleuniknout o vlásek

výtvarný: arts plastiques, Beaux-Arts výtvarná umění

zemřít: mourir de sa belle mortzemřít přirozenou smrtí

hezky: Il fait beau., Le temps est au beau.Je hezky.

líbit se: Je le/la trouve beau/belle.Líbí se mi.

matka: belle-mère nevlastní matka

nevlastní: belle-fille /beau-fils nevlastní dcera/syn

ten, ta, to: Ce sont les plus beaux mots que j'aie jamais entendus.To jsou ta nejkrásnější slova, která jsem kdy slyšela.

že: Comme il fait beau aujourd'hui !Že je dnes ale hezky!

důkladně: de plus belleještě důkladněji

jak: À beau jeu beau retour.Jak ty mně, tak já tobě.

pomluvit: déchirer qqn à belles dentszle pomluvit, ztrhat koho

roznést: déchirer qqn à belles dentsroznést koho na kopytech

střed: au beau milieuv samém středu přímo uprostřed

všemocný: faire la pluie et le beau tempsbýt všemocným pánem

avoir: avoir beaufaire qqch marně dělat co