Hlavní obsah

mort [mɔʀ]

Podstatné jméno ženské

  1. smrt skon, úmrtímourir de sa belle mortzemřít přirozenou smrtísouffrir mille mortsprožívat pekelná mukasaut de la mortsalto mortaleÀ mort le tyran !Smrt tyranovi!Mort aux vaches !Pryč s policajty!
  2. smrt, smrtka zosobnění
  3. konec

Vyskytuje se v

mort: à mortk smrti, smrtelně

mourir: à mourirk smrti, na smrt, smrtelně

poids: poids mortmrtvá váha, vlastní váha bez zatížení, nákladu, přen. zbytečný člověk

point: point mortmrtvý bod stroje, neutrál řazení v autě, přen. mrtvý bod

bois: bois mortuschlý strom, souš, soušové dřevo

commémoration: náb. commémoration des mortspamátka zesnulých

damnation: enfer/mort et damnation !zatraceně!, zpropadeně!, proklatě!

faim: mourir de faimumřít hlady

héroïne: mourir en héroïnezemřít jako hrdinka

inopiné: mort inopinéenáhlá smrt

lit: mourir dans son litzemřít přirozenou smrtí

messe: messe des mortszádušní mše

tête: tête de mortumrlčí hlava, lebka

tomber: tomber mortzemřít

le, la: Debout, les morts !Vstávejte, ospalci!

pile: Les piles sont mortes.Baterky jsou vybité.

rendre: mourir plutôt que de se rendreraději umřít, než se vzdát

rôder: kniž. La mort rôde autour de moi.Smrt mě obchází.

article: à l'article de la mortna smrtelném loži

debout: mourir deboutzemřít v plné práci

doigt: être à deux doigts de la mortbýt na hranici života a smrti

face: regarder la mort en facedívat se smrti přímo do tváře

honneur: mourir au champ d'honneurzemřít na poli cti na bojišti

lettre: lettre mortemrtvá litera zákona

bojovat: lutter contre la mortbojovat se smrtí

civilizace: civilisation qui meurtzanikající civilizace

hlad: mourir de faimumřít hlady i přen.

hrdina: mourir en hérospadnout jako hrdina

klinický: mort cliniquemed. klinická smrt

lebka: tête de mortumrlčí lebka

mrtvý: ekon. charge morte, tech. poids mortmrtvá váha

mše: messe des mortszádušní mše

náhlý: mort subitenáhlá smrt

násilný: mourir de mort violentezemřít násilnou smrtí

nepřirozený: mort non naturellenepřirozená smrt

oddechový: temps mortsport. oddechový čas

okurkový: morte-saison okurková sezóna

otázka: question de vie ou de mortotázka života a smrti

padlý: monument aux mortspomník padlých/padlým

padnout: mourir à la guerrepadnout ve válce

salto: saut de la mortsalto mortale

smrt: sous peine de mortpod trestem smrti

strašný: mort horriblestrašná smrt

suchý: bois mortsuché dříví

touha: mourir d'envie de (faire) qqchumírat touhou po čem

tragický: mort tragiquetragická smrt

údolí: vallée morteúdolí smrti

vyřadit: débrayer, mettre au point mortmotor. vyřadit rychlost

zádušní: messe des mortszádušní mše

zemřít: mourir de faimzemřít hlady

zubatá: Faucheuse , Mort portant sa fauxzubatá s kosou

zvrat: seuil , de rentabilité, point , mortekon. bod zvratu

život: question de vie ou de mortotázka života a smrti

lehký: mort paisible/tranquillelehká smrt

umírat: Je meurs de faim.expr. Umírám hladem.

kde: Où il n'y a rien la mort perd ses droits.Kde nic není, ani smrt nebere.

lože: être (couché) sur son lit de mortležet na smrtelném loži

moucha: mourir/tomber comme des mouchespadat jako mouchy

nálada: être amusant comme un croque mortmít pohřební náladu

nuda: mourir d'ennuiukousat se nudou

ocitnout se: arriver au point mortoctnout se na mrtvém bodě

postel: se trouver sur son lit de mortbýt na smrtelné posteli

probudit: Un bruit à réveiller les morts.Rámus, že by probudil i mrtvého.

sezona: saison morte, morte saison expr. okurková sezona

smrtelný: sur le lit de mortna smrtelné posteli

spár: Il l'a arraché des griffes de la mort.Vyrval ho ze spárů smrti.

sto: mourir d'envie de faire qqchmít sto chutí co udělat

vyděsit: effrayer qqn à mortvyděsit koho k smrti

vzbudit: C'est un bruit à réveiller les morts.To by vzbudilo i mrtvého.

žít: Le roi est mort, vive le roi !Král je mrtev, ať žije král!