Hlavní obsah

tomber [tɔ̃be]

Intranzitivní sloveso

  1. padnout morálně, o vládě, o překážce, ve válce ap., spadnout z koně, z postele ap., upadnout na zem ap.tomber mortzemřít
  2. náhle se stát, náhle změnit stavtomber maladeonemocněttomber amoureux de qqnzamilovat se do koho
  3. en qqch rozpadnout se na prach ap., roztrhat se na co na cáry ap.
  4. slábnout o hlase ap., váznout, ust(áv)at o rozhovoru ap.
  5. opad(áv)at o ovoci ap., vypadnout o vlasech, z ruky ap.La pluie tombe.Prší.
  6. laisser tomber upustit na zempřen., hovor. laisser tomber qqchnechat plavat, nechat být, zanechat co o sportu ap.přen., hovor. laisser tomber qqnnechat ve štychu, nechat, pustit k vodě koho
  7. klesnout o cenách, teplotě, o rukách ap.tomber à zéroklesnout na nulu
  8. sahat, splývat, spadat o vlasech, šatech ap.
  9. sur qqn přijít, padnout, narazit na koho
  10. en/dans qqch upadnout v co zoufalství, nemilost ap.

Vyskytuje se v

tomber: laisser tomberupustit na zem

décadence: tomber en décadenceupadat

décrépitude: tomber en décrépitudeupadat

désuétude: tomber en désuétudezastarat

épuisement: tomber d'épuisementpadat únavou

inanimé: tomber inaniméupadnout do bezvědomí, omdlet

laisser: laisser tomber qqch(za)nechat čeho, nechat plavat co

paletot: tomber sur le paletot à qqnvlítnout, sesypat se na koho

panne: tomber en panneporouchat se

pluie: La pluie tombe à seaux.Leje jako z konve.

renverse: tomber à la renversepadnout nazad

ruine: tomber en ruinerozpadat se, bořit se, hroutit se

tombée: à la tombée du journa sklonku dne

amoureux: tomber/être amoureux de qqnzamilovat se/být zamilovaný do koho

couvrir: couvrir une tombe de fleurszasypat hrob květinami

division: Cette division tombe juste.Toto dělení vychází beze zbytku.

faillir: J'ai failli tomber.Málem jsem upadl.

faire: faire tomber qqchshodit co

falloir: J'ai failli tomber, il s'en est fallu d'un rien.Nic nechybělo a málem jsem upadl.

malade: tomber maladeonemocnět

manquer: Il avait manqué de tomber.Málem upadl.

regarder: regarder la pluie tomberdívat se, jak prší

bombe: tomber comme une bombevpadnout jako bomba někam

bord: être au bord de la tombebýt jednou nohou v hrobě

ciel: tomber du cielspadnout z nebe

cul: tomber sur le culbýt z toho paf

friche: tomber en frichezůstat ležet ladem

nue: tomber des nuesspadnout z měsíce být překvapený, vykolejený

piédestal: tomber de son piédestalspadnout ze svého piedestalu

plat: tomber à platpropadnout

poil: tomber sur le poil à qqnvrhnout se na koho, zmlátit koho

pomme: tomber dans les pommesomdlít, poroučet se

ruisseau: tomber dans le ruisseauzabřednout do bahna

tombe: suivre qqn dans la tombebrzy odejít za kým

klesnout: tomber à zéroklesnout na nulu

mdloba: s'évanouir, tomber en défaillance/syncopeupadnout do mdlob

mlčet: être muet comme la tombe, ne pas desserrer les dentsmlčet jako hrob

mravně: tomber dans l'abjectionmravně klesnout

nad, nade: être au bord de la tombebýt nad hrobem

nula: tomber à zéroklesnout na nulu

onemocnět: tomber gravement maladetěžce onemocnět

osidlo: tomber dans un piègepadnout do osidel

otěhotnět: Elle est tombée enceinte.Otěhotněla.

porucha: tomber/être en pannemít poruchu

setmění: à la nuit tombéepo setmění

únava: tomber d'épuisementpadat únavou

vhod: convenir à qqn, tomber à pointpřijít vhod komu

zapomnění: tomber dans l'oubliupadnout v zapomnění

benzin: On est tombé en panne d'essence.Došel nám benzin.

dojít: Je suis tombé en panne d'essence.Došel mi benzín.

kóma: tomber dans le comaupadnout do kómatu

nevhod: tomber mal, arriver mal à propos/à contretempspřijít nevhod

padat: La neige tombe.Padá sníh.

pod, pode: tomber sous la tablespadnout pod stůl

porouchat se: Notre voiture est tombée en panne.Porouchalo se nám auto.

setmět se: La nuit est tombée.Setmělo se.

schod: (tomber) dans l'escalier(spadnout) na schodech

sněžit: Il neige., La neige tombe.Sněží.

stmívat se: La nuit tombe.Stmívá se.

upadnout: s'évanouir, hovor. tomber dans les pommesupadnout do bezvědomí

vykašlat se: Laisse tomber/béton !Vykašli se na to!

dál: laisser tomber qqchjít dál od čeho

dát: Cela tombe sous le sens.To dá rozum.

frak: tomber sur le casaquin de qqndát komu na frak

holub: Il attend que les alouettes lui tombent toutes rôties dans le bec.Čeká, že mu budou pečení holubi létat do huby.

housle: Cela lui est tombé tout cuit dans le bec.Přišel k tomu jako slepý k houslím.

hrob: être muet comme une tombemlčet jako hrob

k, ke, ku: laisser tomber qqnpustit koho k vodě

kolébka: du berceau à la tombeod kolébky do hrobu

kopat: creuser sa tombekopat si vlastní hrob

lep: tomber dans le panneau de qqnsednout komu na lep

márnice: Il fait froid ici comme dans une tombe.Je tu (zima) jak v márnici.

mávnout: laisser tomber qqchmávnout rukou nad čím

mlčenlivý: silencieux comme une tombemlčenlivý jako hrob

moucha: mourir/tomber comme des mouchespadat jako mouchy

ocitnout se: tomber dans la misèreoctnout se na mizině

otáčet se: se retourner dans sa tombeotáčet se v hrobě

pařát: tomber sous la coupe de qqndostat se komu do pařátů

piedestal: tomber de son piédestalspadnout ze svého piedestalu

plavat: laisser tomber/béton qqn/qqchnechat koho/co plavat

praštit: Il est tombé dans les pommes.expr. Praštilo to s ním.

přeslice: tomber en quenouillebýt dědičný po přeslici

přijít: tomber enceinte, se trouver dans un état intéressantpřijít do jiného stavu

rozum: Cela tombe sous le sens.To dá rozum.

sobě: Il est tombé dans les pommes.Neví o sobě.

spadnout: tomber du cielspadnout z nebe

bas: tomber basklesat o teplotě, člověku ap.

spár: tomber sous la griffe de qqnpadnout komu do spárů

úrodný: Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.Padlo to na úrodnou půdu.

zabloudit: laisser tomber son regard sur la fenêtrezabloudit pohledem k oknu