Hlavní obsah

tomber [tɔ̃be]

Intranzitivní sloveso

  1. padnout morálně, o vládě, o překážce, ve válce ap., spadnout z koně, z postele ap., upadnout na zem ap.tomber mortzemřít
  2. náhle se stát, náhle změnit stavtomber maladeonemocněttomber amoureux de qqnzamilovat se do koho
  3. en qqch rozpadnout se na prach ap., roztrhat se na co na cáry ap.
  4. slábnout o hlase ap., váznout, ust(áv)at o rozhovoru ap.
  5. opad(áv)at o ovoci ap., vypadnout o vlasech, z ruky ap.La pluie tombe.Prší.
  6. laisser tomber upustit na zempřen., hovor. laisser tomber qqchnechat plavat, nechat být, zanechat co o sportu ap.přen., hovor. laisser tomber qqnnechat ve štychu, nechat, pustit k vodě koho
  7. klesnout o cenách, teplotě, o rukách ap.tomber à zéroklesnout na nulu
  8. sahat, splývat, spadat o vlasech, šatech ap.
  9. sur qqn přijít, padnout, narazit na koho
  10. en/dans qqch upadnout v co zoufalství, nemilost ap.

Vyskytuje se v

bas: tomber basklesat o teplotě, člověku ap.

décadence: tomber en décadenceupadat

décrépitude: tomber en décrépitudeupadat

désuétude: tomber en désuétudezastarat

épuisement: tomber d'épuisementpadat únavou

inanimé: tomber inaniméupadnout do bezvědomí, omdlet

laisser: laisser tomber qqch(za)nechat čeho, nechat plavat co

laisser: laisser tomber qqnpustit koho k vodě, vykašlat se na koho

paletot: tomber sur le paletot à qqnvlítnout, sesypat se na koho

panne: tomber en panneporouchat se

pluie: La pluie tombe à seaux.Leje jako z konve.

renverse: tomber à la renversepadnout nazad

ruine: tomber en ruinerozpadat se, bořit se, hroutit se

tombée: à la tombée du journa sklonku dne

amoureux: tomber/être amoureux de qqnzamilovat se/být zamilovaný do koho

couvrir: couvrir une tombe de fleurszasypat hrob květinami

division: Cette division tombe juste.Toto dělení vychází beze zbytku.

faillir: J'ai failli tomber.Málem jsem upadl.

faire: faire tomber qqchshodit co

falloir: J'ai failli tomber, il s'en est fallu d'un rien.Nic nechybělo a málem jsem upadl.

malade: tomber maladeonemocnět

manquer: Il avait manqué de tomber.Málem upadl.

regarder: regarder la pluie tomberdívat se, jak prší

bombe: tomber comme une bombevpadnout jako bomba někam

bord: être au bord de la tombebýt jednou nohou v hrobě

ciel: tomber du cielspadnout z nebe

cul: tomber sur le culbýt z toho paf

friche: tomber en frichezůstat ležet ladem

nue: tomber des nuesspadnout z měsíce být překvapený, vykolejený

piédestal: tomber de son piédestalspadnout ze svého piedestalu

plat: tomber à platpropadnout

poil: tomber sur le poil à qqnvrhnout se na koho, zmlátit koho

pomme: tomber dans les pommesomdlít, poroučet se

ruisseau: tomber dans le ruisseauzabřednout do bahna

tombe: suivre qqn dans la tombebrzy odejít za kým

tombe: Il doit se retourner dans sa tombe.Ten se musí obracet v hrobě.

klesnout: klesnout na nulutomber à zéro

mdloba: upadnout do mdlobs'évanouir, tomber en défaillance/syncope

mlčet: mlčet jako hrobêtre muet comme la tombe, ne pas desserrer les dents

mravně: mravně klesnouttomber dans l'abjection

nad, nade: být nad hrobemêtre au bord de la tombe

nula: klesnout na nulutomber à zéro

onemocnět: těžce onemocněttomber gravement malade

osidlo: padnout do osideltomber dans un piège

otěhotnět: Otěhotněla.Elle est tombée enceinte.

porucha: mít poruchutomber/être en panne

setmění: po setměníà la nuit tombée

únava: padat únavoutomber d'épuisement

vhod: přijít vhod komuconvenir à qqn, tomber à point

zapomnění: upadnout v zapomněnítomber dans l'oubli

benzin: Došel nám benzin.On est tombé en panne d'essence.

dojít: Došel mi benzín.Je suis tombé en panne d'essence.

kóma: upadnout do kómatutomber dans le coma

nevhod: přijít nevhodtomber mal, arriver mal à propos/à contretemps

padat: Padá sníh.La neige tombe.

pod, pode: spadnout pod stůltomber sous la table

porouchat se: Porouchalo se nám auto.Notre voiture est tombée en panne.

setmět se: Setmělo se.La nuit est tombée.

schod: (spadnout) na schodech(tomber) dans l'escalier

sněžit: Sněží.Il neige., La neige tombe.

stmívat se: Stmívá se.La nuit tombe.

upadnout: upadnout do bezvědomís'évanouir, hovor. tomber dans les pommes

vykašlat se: Vykašli se na to!Laisse tomber/béton !

dál: jít dál od čeholaisser tomber qqch

dát: To dá rozum.Cela tombe sous le sens.

frak: dát komu na fraktomber sur le casaquin de qqn

holub: Čeká, že mu budou pečení holubi létat do huby.Il attend que les alouettes lui tombent toutes rôties dans le bec.

housle: Přišel k tomu jako slepý k houslím.Cela lui est tombé tout cuit dans le bec.

hrob: mlčet jako hrobêtre muet comme une tombe

hrob: obracet se v hroběretourner dans sa tombe

hrob: být jednou nohou v hroběavoir un pied dans la tombe, être au bord de la tombe

k, ke, ku: pustit koho k vodělaisser tomber qqn

kolébka: od kolébky do hrobudu berceau à la tombe

kopat: kopat si vlastní hrobcreuser sa tombe

lep: sednout komu na leptomber dans le panneau de qqn

márnice: Je tu (zima) jak v márnici.Il fait froid ici comme dans une tombe.

mávnout: mávnout rukou nad čímlaisser tomber qqch

mlčenlivý: mlčenlivý jako hrobsilencieux comme une tombe

moucha: padat jako mouchymourir/tomber comme des mouches

ocitnout se: octnout se na mizinětomber dans la misère

otáčet se: otáčet se v hroběse retourner dans sa tombe

pařát: dostat se komu do pařátůtomber sous la coupe de qqn

piedestal: spadnout ze svého piedestalutomber de son piédestal

plavat: nechat koho/co plavatlaisser tomber/béton qqn/qqch

praštit: expr. Praštilo to s ním.Il est tombé dans les pommes.

přeslice: být dědičný po přeslicitomber en quenouille

přijít: přijít do jiného stavutomber enceinte, se trouver dans un état intéressant

rozum: To dá rozum.Cela tombe sous le sens.

sobě: Neví o sobě.Il est tombé dans les pommes.

spadnout: spadnout z nebetomber du ciel