Hlavní obsah

dál

Podstatné jméno, rod ženský

Příslovce

  1. (v porovnání - vzdáleností ap.) plus loinPojďte dál!Entrez !
  2. (pokračování děje)a tak dáleet cætera

Vyskytuje se v

dál: a tak dáleet cætera

daleko: daleko od sebeécarté/-ée

daleký: skok dalekýsaut en longueur

dělo: vodní dělocanon d'eau, canon arroseur

méně: čím dál méněde moins en moins

následný: ling. následný dějaction postérieure

nit: červená nit (děje)fil conducteur (d'une action)

ostřelovat: ostřelovat z dělacanonner

protiletadlový: protiletadlové dělocanon antiaérien

původce: ling. původce dějecomplément d'agent, agent du procès

pyšný: být pyšný na své dětiavoir l'orgueil/être fier de ses enfants

spád: spád děje ve filmu ap.rythme de l'action

široko: široko dalekode loin

a: A dál?Et puis quoi ?

být: Není to (odtud) daleko.Ce n'est pas loin (d'ici).

dít se: Co se děje?Qu'est-ce qui se passe ?

jeho, její, jejich: jeho/její rodiče/děti/přáteléses parents/enfants/amis

jít: Pojď dál!Entre !

nedaleko: Je to nedaleko odtud.Ce n'est pas loin d'ici.

svůj, svá, své, svoje: Děti mají rády svou učitelku.Les enfants aiment leur maîtresse.

zavřít: V neděli je zavřeno.Il est fermé le dimanche.

dojít: přísl. S poctivostí nejdál dojdeš.On a avantage à être honnête.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.C'est au fruit qu'on connaît l'arbre.

štěkat: Psi štěkají, karavana jde dál.Les chiens aboient, la caravane passe.

zacházet: zacházet příliš dalekoaller trop loin

après: Dobrá! A co dál?Eh bien ! Après ?

artillerie: dělopièce d'artillerie

canon: sněhové dělocanon à neige

ci: dáleci-après

continuation: Jen tak dál!Bonne continuation !

lancée: běžet dálcourir sur sa lancée

mieux: čím dál tím lépede mieux en mieux

rythme: spád děje ve filmu ap.rythme de l'action

suite: a tak dáleet ainsi de suite

suivre: dále prodávat/vyrábět (týž) výrobeksuivre un produit

aéré: ozdravovna (pro děti)centre aéré

agent: činitel, původce dějeling. complément d'agent

allocation: rodinné přídavky, přídavky na dětiallocations familiales

le, la: Každou neděli obědvám u rodičů.Le dimanche, je déjeune chez mes parents.

mais: A (co) dál?, No a?Mais encore ?

passer: Co se děje?Qu'est-ce qui se passe ?, Que se passe-t-il ?

pire: Je to čím dál horší.C'est de pire en pire.

que: Co se děje?Que se passe-t-il ?

ainsi: a tak dálet ainsi de suite

bec: zůstat na suchu, nevědět, jak dálse retrouver le bec dans l'eau

bouchon: zajít příliš daleko, přehnat tohovor. pousser le bouchon trop loin

corde: přehánět, zajít příliš daleko v požadavcíchtirer sur la corde

coupe: Od slov daleko k činům.Il y a loin de la coupe aux lèvres.

être: Jak jste daleko ve vašich bádáních?Où en êtes-vous dans vos recherches ?

fils: jaký otec, takový syn, jablko nepadne daleko od stromutel père, tel fils

loin: zajít příliš dalekoaller trop loin

monture: Práce kvapná, málo platná., Kdo chce dojet daleko, šetří svého koně.Qui veut voyager loin ménage sa monture.

reprendre: Život jde dál., Život se vrací do starých kolejí.La vie reprend son cours.

retourner: O co jde., O čem se mluví., Co se děje.De quoi il retourne.