Hlavní obsah

dál

Podstatné jméno, rod ženský

Příslovce

  1. (v porovnání - vzdáleností ap.) plus loinPojďte dál!Entrez !
  2. (pokračování děje)a tak dáleet cætera

Vyskytuje se v

daleko: daleko od sebeécarté/-ée

daleký: skok dalekýsaut en longueur

dělo: vodní dělocanon d'eau, canon arroseur

dělo: bezzákluzové dělocanon sans recul

méně: čím dál méněde moins en moins

následný: ling. následný dějaction postérieure

nit: červená nit (děje)fil conducteur (d'une action)

ostřelovat: ostřelovat z dělacanonner

protiletadlový: protiletadlové dělocanon antiaérien

původce: ling. původce dějecomplément d'agent, agent du procès

pyšný: být pyšný na své dětiavoir l'orgueil/être fier de ses enfants

spád: spád děje ve filmu ap.rythme de l'action

široko: široko dalekode loin

a: A dál?Et puis quoi ?

být: Není to (odtud) daleko.Ce n'est pas loin (d'ici).

daleko: Je to odsud daleko?C'est loin d'ici ?

daleko: Jak daleko je to odsud k moři?Combien y a-t-il d'ici à la mer ?

dít se: Co se děje?Qu'est-ce qui se passe ?

jeho, její, jejich: jeho/její rodiče/děti/přáteléses parents/enfants/amis

jít: Pojď dál!Entre !

nedaleko: Je to nedaleko odtud.Ce n'est pas loin d'ici.

nedaleko: Bydlí nedaleko školy.Il habite pas loin de son école.

svůj, svá, své, svoje: Děti mají rády svou učitelku.Les enfants aiment leur maîtresse.

zavřít: V neděli je zavřeno.Il est fermé le dimanche.

daleko: jít příliš daleko v požadavcíchtirer sur la corde

daleko: zajít příliš dalekoaller trop loin

dojít: přísl. S poctivostí nejdál dojdeš.On a avantage à être honnête.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.C'est au fruit qu'on connaît l'arbre.

štěkat: Psi štěkají, karavana jde dál.Les chiens aboient, la caravane passe.

zacházet: zacházet příliš dalekoaller trop loin

après: Eh bien ! Après ?Dobrá! A co dál?

artillerie: pièce d'artilleriedělo

canon: canon à neigesněhové dělo

ci: ci-aprèsdále

ci: ci-dessousníže, dále

continuation: Bonne continuation !Jen tak dál!

lancée: courir sur sa lancéeběžet dál

mieux: de mieux en mieuxčím dál tím lépe

rythme: rythme de l'actionspád děje ve filmu ap.

suite: et ainsi de suitea tak dále

suivre: suivre un produitdále prodávat/vyrábět (týž) výrobek

aéré: centre aéréozdravovna (pro děti)

agent: ling. complément d'agentčinitel, původce děje

allocation: allocations familialesrodinné přídavky, přídavky na děti

après: voyez ci-aprèsviz dále

le, la: Le dimanche, je déjeune chez mes parents.Každou neděli obědvám u rodičů.

mais: Mais encore ?A (co) dál?, No a?

passer: Qu'est-ce qui se passe ?, Que se passe-t-il ?Co se děje?

pire: C'est de pire en pire.Je to čím dál horší.

que: Que se passe-t-il ?Co se děje?

ainsi: et ainsi de suitea tak dál

bec: se retrouver le bec dans l'eauzůstat na suchu, nevědět, jak dál

bouchon: hovor. pousser le bouchon trop loinzajít příliš daleko, přehnat to

corde: tirer sur la cordepřehánět, zajít příliš daleko v požadavcích

coupe: Il y a loin de la coupe aux lèvres.Od slov daleko k činům.

être: Où en êtes-vous dans vos recherches ?Jak jste daleko ve vašich bádáních?

fils: tel père, tel filsjaký otec, takový syn, jablko nepadne daleko od stromu