Hlavní obsah

dál

Podstatné jméno, rod ženský

Příslovce

  1. (v porovnání - vzdáleností ap.) plus loinPojďte dál!Entrez !
  2. (pokračování děje)a tak dáleet cætera

Vyskytuje se v

daleko: daleko od sebeécarté/-ée

daleký: skok dalekýsaut en longueur

dělo: vodní dělocanon d'eau, canon arroseur

dělo: bezzákluzové dělocanon sans recul

méně: čím dál méněde moins en moins

následný: ling. následný dějaction postérieure

nit: červená nit (děje)fil conducteur (d'une action)

ostřelovat: ostřelovat z dělacanonner

protiletadlový: protiletadlové dělocanon antiaérien

původce: ling. původce dějecomplément d'agent, agent du procès

pyšný: být pyšný na své dětiavoir l'orgueil/être fier de ses enfants

spád: spád děje ve filmu ap.rythme de l'action

široko: široko dalekode loin

a: A dál?Et puis quoi ?

být: Není to (odtud) daleko.Ce n'est pas loin (d'ici).

daleko: Je to odsud daleko?C'est loin d'ici ?

daleko: Jak daleko je to odsud k moři?Combien y a-t-il d'ici à la mer ?

dít se: Co se děje?Qu'est-ce qui se passe ?

jeho, její, jejich: jeho/její rodiče/děti/přáteléses parents/enfants/amis

jít: Pojď dál!Entre !

nedaleko: Je to nedaleko odtud.Ce n'est pas loin d'ici.

nedaleko: Bydlí nedaleko školy.Il habite pas loin de son école.

svůj, svá, své, svoje: Děti mají rády svou učitelku.Les enfants aiment leur maîtresse.

zavřít: V neděli je zavřeno.Il est fermé le dimanche.

daleko: jít příliš daleko v požadavcíchtirer sur la corde

daleko: zajít příliš dalekoaller trop loin

dojít: přísl. S poctivostí nejdál dojdeš.On a avantage à être honnête.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.C'est au fruit qu'on connaît l'arbre.

štěkat: Psi štěkají, karavana jde dál.Les chiens aboient, la caravane passe.

zacházet: zacházet příliš dalekoaller trop loin