Hlavní obsah

zavřít

Dokonavé sloveso

  1. (zamezit vchod, průchod) fermer
  2. (uvěznit) enfermer, emprisonner
  3. (omezit pohyb, svobodu) enfermer
  4. (znepřístupnit, zamknout) fermer à clézhrub. Zavři hubu!(Ferme) ta gueule !, Ferme-la !
  5. (přerušit přívod, dodávku) fermer
  6. (něco rozevřeného) fermer
  7. (přerušit provoz) fermerV neděli je zavřeno.Il est fermé le dimanche.
  8. (krabici, láhev ap.) fermer

Vyskytuje se v

západ: zavřít na dva západyfermer à double tour

být: Je zavřeno.Il est fermé.

dveře: zavřít dveřefermer la porte

zobák: Zavři zobák!(Ferme) ta gueule !

krám: přen. zavřít krámfermer boutique

pusa: zavřít komu pusufermer la bouche à qqn

cadenas: fermer une porte au cadenaszavřít dveře na zámek

jusque: fermé jusqu'en maido května zavřeno

relâche: faire relâchenehrát, mít zavřeno o divadle

tirer: tirer une porte derrière soizavřít za sebou dveře

boucher: boucher une bouteillezavřít láhev

boucler: boucler sa valisezavřít kufr, přen. sbalit si kufry

fermer: fermer les frontièreszavřít hranice

chique: hovor. couper la chique à qqnzavřít komu hubu

clou: river son clou à qqnzavřít komu zobák, usadit koho

fermer: fermer sa porte à qqnzavřít své dveře komu

gueule: Ferme ta gueule !Zavři hubu!

refuser: refuser sa porte à qqnzavřít před kým dveře