Hlavní obsah

uložit

Dokonavé sloveso

  1. (umístit) (dé)poser, mettre (en place), placeruložit co zpátky na své místoremettre qqch à sa place
  2. (peníze do banky) déposer, verser
  3. (uchovat) déposer, mettre (en dépôt), remiser(do úschovy) consignervýp. tech. sauvegarder, stockervýp. tech. uložit datasauvegarder des données, mettre des données en mémoire, mémoriser des données
  4. (ke spánku) mettre au lit, coucher
  5. (nařídit) komu co imposer, infliger, obliger qqch à qqn(písemně) prescrireuložit komu pokutu/trestinfliger une amende/un châtiment à qqn

Vyskytuje se v

pokuta: udělit/uložit komu pokutuinfliger une amende à qqn, frapper qqn d'une amende

mettre: mettre en placeuklidit, uložit, umístit

déposer: déposer ses bagages à la consigneuložit zavazadla v úschovně