Hlavní obsah

složit

Vyskytuje se v

kauce: složit kauciverser une caution

zkouška: složit maturitní zkouškupasser les épreuves du baccalauréat

zkouška: udělat/složit zkouškupasser l'examen

caution: verser une cautionsložit kauci

prononcer: prononcer ses vœuxsložit (řeholní) slib

serment: prêter sermentsložit přísahu, přísahat

sûreté: déposer une sûretésložit kauci

assembler: assembler les pièces d'un meublesmontovat nábytek, složit části nábytku

créer: créer une chansonsložit píseň