Hlavní obsah

napsat

Vyskytuje se v

příběh: vylíčit/napsat svůj životní příběhécrire sa propre histoire

recept: napsat receptfaire/établir une ordonnance (médicale)

šifra: napsat šifrouécrire en chiffres

být: Byl bych ti napsal dopis, kdybych si vzpomněl.Je t'aurais écrit une lettre, si j'y avais pensé.

chiffre: napsat šifrouécrire en chiffres

ouvrir: napsat uvozovky doleouvrir les guillemets