Hlavní obsah

položit

Vyskytuje se v

otázka: položit komu otázkuposer une question à qqn

základ: položit základy čehoposer les bases de qqch

břicho: položit se na břichose coucher à plat ventre

na: položit knihu na stůlmettre un livre sur la table

naplocho: položit co naplochomettre qqch à plat

lopatka: položit koho na lopatkyprojeter qqn sur le dos

base: établir/poser/jeter les bases de qqchpoložit základy, vytvořit předpoklady

faillite: faire failliteudělat úpadek, zbankrotovat, položit se, zkrachovat

risquer: risquer une questionodvážit se položit otázku

déplacer: déplacer la questionnevhodně položit otázku

plat: être battu à plate couturebýt na hlavu položen