Hlavní obsah

položit

Vyskytuje se v

otázka: položit komu otázkuposer une question à qqn

základ: položit základy čehoposer les bases de qqch

břicho: položit se na břichose coucher à plat ventre

na: položit knihu na stůlmettre un livre sur la table

naplocho: položit co naplochomettre qqch à plat

lopatka: položit koho na lopatkyprojeter qqn sur le dos

base: položit základy, vytvořit předpokladyétablir/poser/jeter les bases de qqch

faillite: udělat úpadek, zbankrotovat, položit se, zkrachovatfaire faillite

risquer: odvážit se položit otázkurisquer une question

déplacer: nevhodně položit otázkudéplacer la question

plat: být na hlavu položenêtre battu à plate couture

položit: položit důraz na comettre l'accent sur qqch