Hlavní obsah

risquer [ʀiske]

Tranzitivní sloveso

  1. riskovat, dá(va)t v sázku život ap.Il risque de pleuvoir.Vypadá to, že bude pršet.
  2. se risquer à faire qqch odvážit se, troufat si k čemu, pustit se do čehoJe ne m'y risquerai pas.Na to si netroufám., K tomu se neodvážím.
  3. qqch odvážit se k čemurisquer une questionodvážit se položit otázku

Vyskytuje se v

risquer: à faire qqch odvážit se, troufat si k čemu, pustit se do čehose risquer

avalanche: lavinové nebezpečírisque d'avalanche

risque: na vlastní nebezpečíà ses risques et périls

groupe: riziková skupinagroupe à risque

péril: udělat co na vlastní odpovědnostfaire qqch à ses risques et périls

sauver: riskovat svůj život pro záchranu kohorisquer sa vie pour sauver qqn

supporter: nést zodpovědnost/rizikasupporter une responsabilité/des risques

tout: vsadit všechno na jednu karturisquer le tout pour le tout

lavinový: lavinové nebezpečírisque d'avalanche

nebezpečí: na vlastní nebezpečíà ses risques et périls

odpovědnost: udělat co na vlastní odpovědnostfaire qqch à ses risques et périls

pojistný: pojistné riziko havarijní ap.risque

příplatek: rizikový příplatekprime de risque

riziko: brát na sebe riziko riskovatprendre un risque

rizikový: rizikové těhotenstvígrossesse à risque

skupina: riziková skupinagroupe à risque

vlastní: udělat co na vlastní odpovědnostfaire qqch à ses risques et périls

sotva: To se sotva naučí.(Il n')y a pas de risque qu'il l'apprenne.

vsadit: vsadit všechno na jednu kartujouer son va-tout, risquer le tout pour le tout