Hlavní obsah

risquer [ʀiske]

Tranzitivní sloveso

  1. riskovat, dá(va)t v sázku život ap.Il risque de pleuvoir.Vypadá to, že bude pršet.
  2. se risquer à faire qqch odvážit se, troufat si k čemu, pustit se do čehoJe ne m'y risquerai pas.Na to si netroufám., K tomu se neodvážím.
  3. qqch odvážit se k čemurisquer une questionodvážit se položit otázku

Vyskytuje se v

avalanche: risque d'avalanchelavinové nebezpečí

risque: à ses risques et périlsna vlastní nebezpečí

risque: courir un risquevystavovat se nebezpečí

groupe: groupe à risqueriziková skupina

péril: faire qqch à ses risques et périlsudělat co na vlastní odpovědnost

sauver: risquer sa vie pour sauver qqnriskovat svůj život pro záchranu koho

supporter: supporter une responsabilité/des risquesnést zodpovědnost/rizika

tout: risquer le tout pour le toutvsadit všechno na jednu kartu

lavinový: lavinové nebezpečírisque d'avalanche

nebezpečí: na vlastní nebezpečíà ses risques et périls

odpovědnost: udělat co na vlastní odpovědnostfaire qqch à ses risques et périls

pojistný: pojistné riziko havarijní ap.risque

příplatek: rizikový příplatekprime de risque

riziko: brát na sebe riziko riskovatprendre un risque

riziko: podstupovat/nést rizikocourir un risque

riziko: riziko povolánírisque/aléa du métier

rizikový: rizikové těhotenstvígrossesse à risque

rizikový: riziková skupinagroupe à risque

rizikový: rizikový faktorfacteur de risque

skupina: riziková skupinagroupe à risque

vlastní: udělat co na vlastní odpovědnostfaire qqch à ses risques et périls

sotva: To se sotva naučí.(Il n')y a pas de risque qu'il l'apprenne.

vsadit: vsadit všechno na jednu kartujouer son va-tout, risquer le tout pour le tout