Hlavní obsah

odpovědnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (ručení za něco) za koho/co responsabilité f de qqn/qqchudělat co na vlastní odpovědnostfaire qqch à ses risques et périlsmít odpovědnost za coêtre responsable de qqchpřevzít (z)odpovědnostassumer une responsabilitéodmítat veškerou (z)odpovědnost za codécliner toute responsabilité de qqch
  2. (vlastnost odpovědného) responsabilité f

Vyskytuje se v

hmotný: hmotná odpovědnostresponsabilité matérielle

odmítat: odmítat veškerou (z)odpovědnost za codécliner toute responsabilité de qqch

převzít: převzít (z)odpovědnostassumer une responsabilité

veškerý: odmítat veškerou (z)odpovědnost za codécliner toute responsabilité de qqch

vlastní: udělat co na vlastní odpovědnostfaire qqch à ses risques et périls

nést: nést odpovědnost za coassumer la responsabilité de qqch

pénal: responsabilité pénaletrestní odpovědnost

péril: faire qqch à ses risques et périlsudělat co na vlastní odpovědnost