Hlavní obsah

ručení

Podstatné jméno, rod střední

  • garantie f, caution f, cautionnement mpovinné ručeníassurance f au tiers, responsabilité f civile (automobile)společnost s ručením omezenýmsociété f à responsabilité limitée S. A. R. L.

Vyskytuje se v

omezený: společnost s ručením omezeným s.r.o.société à responsabilité limitée S.A.R.L.

opis: za správnost opisu (ručí)pour copie conforme

povinný: povinné ručeníassurance au tiers, responsabilité civile (automobile)

solidární: práv. solidární ručeníengagement solidaire

společnost: společnost s ručením omezeným s.r.o.société à responsabilité limitée S.A.R.L.

správnost: za správnost opisu (ručí)pour copie conforme

conforme: pour copie conformesouhlasí s originálem, za správnost opisu (ručí)

limité: société à responsabilité limitéespolečnost s ručením omezeným

responsabilité: responsabilité civilepovinné ručení

responsabilité: société à responsabilité limitée S. A. R. L.společnost s ručením omezeným S.R.O.

société: société à responsabilité limitée S. A. R. L.společnost s ručením omezeným s.r.o.

garantie: C'est sans garantie.Neručím za to.

répondre: Je vous en réponds.Za to vám ručím.