Hlavní obsah

ručení

Podstatné jméno, rod střední

  • garantie f, caution f, cautionnement mpovinné ručeníassurance f au tiers, responsabilité f civile (automobile)společnost s ručením omezenýmsociété f à responsabilité limitée S. A. R. L.

Vyskytuje se v

omezený: společnost s ručením omezeným s.r.o.société à responsabilité limitée S.A.R.L.

opis: za správnost opisu (ručí)pour copie conforme

povinný: povinné ručeníassurance au tiers, responsabilité civile (automobile)

solidární: práv. solidární ručeníengagement solidaire

společnost: společnost s ručením omezeným s.r.o.société à responsabilité limitée S.A.R.L.

správnost: za správnost opisu (ručí)pour copie conforme

conforme: souhlasí s originálem, za správnost opisu (ručí)pour copie conforme

limité: společnost s ručením omezenýmsociété à responsabilité limitée

responsabilité: povinné ručeníresponsabilité civile

société: společnost s ručením omezeným s.r.o.société à responsabilité limitée S. A. R. L.

garantie: Neručím za to.C'est sans garantie.

répondre: Za to vám ručím.Je vous en réponds.

ručení: povinné ručeníassurance au tiers, responsabilité civile (automobile)