Hlavní obsah

nést

Nedokonavé sloveso

  1. (přenášet v ruce ap.) porternést v ruce kufrporter une valise à la main
  2. (přicházet s něčím) apporterCo nám neseš?Qu'est-ce tu nous apportes ?
  3. nést s sebou přen.(mít za následek) entraîner, provoquer, produire
  4. (držet v poloze) porter
  5. (unášet - o vodě ap.) porter, entraîner
  6. (snášet - utrpení ap.) supporter
  7. (přinášet užitek) porter, produire, rapporter
  8. (klást vejce) pondre
  9. (jméno, titul ap.) porter
  10. (vinu ap.) assumer, endossernést odpovědnost za coassumer la responsabilité de qqch

Vyskytuje se v

riziko: courir un risquepodstupovat/nést riziko

spoluvina: être complice de qqchnést spoluvinu na čem na krádeži ap.

stopa: porter les marques de qqchnést stopy čeho

užitek: fructifiernést užitek

nést se: se pavanernést se jako páv

ovoce: porter ses fruitsnést/přinášet ovoce

complice: être complice de qqchnést spoluvinu na čem krádeži ap.

reste: avoir de beaux restesbýt (stále) pohledný, nést stopy (bývalé) krásy

supporter: supporter une responsabilité/des risquesnést zodpovědnost/rizika

porter: porter sa croixnést svůj kříž

nést: mít za následek entraîner, provoquer, produire*nést s sebou