Hlavní obsah

snášet

Vyskytuje se v

trpělivě: trpělivě snášet coendurer qqch

désaccord: être en désaccord avec qqnnesnášet se s kým

détester: détester le mensongenesnášet lež

fortune: faire contre mauvaise fortune bon cœurumět snášet rány osudu, smířit se s osudem

supplice: être au supplicesnášet muka

supporter: supporter un malheursnášet neštěstí

encadrer: hovor. ne pas pouvoir encadrer qqnnesnášet koho