Hlavní obsah

ramasser [ʀamɑse]

Tranzitivní sloveso

  1. stáhnout vlasy gumičkou ap.
  2. se ramasser (s)choulit se, (s)krčit se, přikrčit se do klubíčka ap.
  3. shrabat seno ap., dá(va)t dohromady rozprášenou armádu ap., shromáždit
  4. sebrat, (na)hromadit, vyb(í)rat daně ap. peníze
  5. ekon.skoupit akcie
  6. hovor.qqn sbalit, sebrat koho zatknout
  7. qqch sbírat co ze země
  8. qqn/qqch zvednout, sebrat koho/co ze zeměOù l'a-t-il ramassé ?Kde k němu přišel?
  9. se ramasser hovor., přen.sebrat se, zvednout se po pádu ap.
  10. přen., hovor.dostat, slíznout, schytat

Vyskytuje se v

ramasse: à la ramassepozadu, na chvostu, před krachem

bûche: ramasser une bûchenatáhnout se, spadnout

râteau: ramasser avec un râteaushrabovat