Hlavní obsah

ramasse [ʀamas]

Vyskytuje se v

ramasser: se ramasser(s)choulit se, (s)krčit se, přikrčit se do klubíčka ap.

bateau: bateau à ramesveslice

bûche: ramasser une bûchenatáhnout se, spadnout

râteau: ramasser avec un râteaushrabovat

rame: ne pas en ficher une rameválet si šunky

opřít se: faire force de rames, souquer sur les avironsopřít se do vesel

záběr: palade , coup de ramezáběr vesly

tramvajový: station/arrêt/ligne/rame de tramtramvajová stanice/zastávka/linka/souprava

rozumět: Il s'y entend comme à ramer des choux.Rozumí tomu jako koza petrželi.

ramasse: à la ramassepozadu, na chvostu, před krachem