Hlavní obsah

rame [ʀam]

Podstatné jméno ženské

Podstatné jméno ženské

  1. tyčka k popínavým rostlinám
  2. zast., kniž.větev

Podstatné jméno ženské

  1. vlaková souprava nejčastěji metra
  2. rys stará míra papíru
  3. 20 rolí papírových tapet

Vyskytuje se v

bateau: bateau à ramesveslice

rame: ne pas en ficher une rameválet si šunky

opřít se: faire force de rames, souquer sur les avironsopřít se do vesel

záběr: palade , coup de ramezáběr vesly

tramvajový: station/arrêt/ligne/rame de tramtramvajová stanice/zastávka/linka/souprava

rozumět: Il s'y entend comme à ramer des choux.Rozumí tomu jako koza petrželi.

ramasse: à la ramassepozadu, na chvostu, před krachem