Hlavní obsah

dávat

Vyskytuje se v

bach: dá(va)t bachafaire gaffe, gaffer, faire belek

pozor: dá(va)t pozor na cofaire attention à qqch

pozor: dávat pozor ve školesuivre e maître/le professeur

pozor: dávat pozor na koho/cosurveiller qqn/qqch

průběh: dá(va)t volný průběh čemu citům ap.donner libre cours à qqch

před, přede: dávat přednost komu před kýmpréférer qqn à qqn

pytel: dávat co do pytleensacher qqch, mettre qqch en sac

rozhřešení: dá(va)t rozhřešení hříšníkovidonner l'absolution à un pécheur

stranou: dá(va)t peníze stranou šetřitmettre de l'argent de côté

znamení: dávat (tajná) znamení komufaire à qqn des signes d'intelligence

pozor: Dávej na sebe pozor.Prends bien soin de toi., Fais bien attention à toi.

dávat si: dávat si do nosuse taper un bon repas

liška: Tam, kde dávají lišky dobrou noc.Au diable vert.

pozor: dávat si pozor před otěhotněním, muž i ženaprendre des précautions