Hlavní obsah

dávat

Vyskytuje se v

pozor: dá(va)t pozor na cofaire attention à qqch

průběh: dá(va)t volný průběh čemu citům ap.donner libre cours à qqch

před, přede: dávat přednost komu před kýmpréférer qqn à qqn

pytel: dávat co do pytleensacher qqch, mettre qqch en sac

rozhřešení: dá(va)t rozhřešení hříšníkovidonner l'absolution à un pécheur

stranou: dá(va)t peníze stranou šetřitmettre de l'argent de côté

znamení: dávat (tajná) znamení komufaire à qqn des signes d'intelligence

dávat: Co dávají v kině?Qu'est-ce qu'on donne au cinéma ?

dávat si: dávat si do nosuse taper un bon repas

liška: Tam, kde dávají lišky dobrou noc.Au diable vert.

bach: dá(va)t bachafaire gaffe, gaffer, faire belek