Hlavní obsah

platit

Nedokonavé sloveso

  1. (dávat peníze) payer, régler, rembourserplatit šekem/složenkou/hotověpayer/régler par chèque/par mandat/en espècesplatit u pokladnypayer à la caissePlatím! na číšníkaL'addition, s'il vous plaît !platit předempayer d'avance
  2. (vyplácet odměnu) payer, salarier, rétribuer
  3. (být v platnosti) être valable(zákon ap.) être en vigueur(o důvodu, o slibu ap.) tenirPlatí. ujednánoD'accord., C'est entendu.
  4. přen.(pykat) za co payer très cher qqch
  5. (být považován) za koho passer pour qqn
  6. (být určen) komu/čemu, pro koho/co concerner qqn/qqch, s'appliquer à qqn/qqch

Vyskytuje se v

nájem: platit vysoký nájempayer un loyer élevé

hotově: platit hotověpayer en liquide/cash/comptant/en espèces

napřed: platit napředpayer d'avance

šek: platit šekemrégler/payer par chèque

vysoký: přen. (za)platit vysokou daňpayer un lourd tribut

comptant: payer comptantplatit hotově

mensualité: payer par mensualitésplatit v měsíčních splátkách

or: être payé en orbýt placen ve zlatě

poids: payer au poids de l'orplatit zlatem příliš draze

addition: L'addition !Platím! v restauraci

appliquer: La règle s'applique aux cas suivants.Pravidlo platí pro následující případy.

devancer: devancer la date d'un paiement(za)platit před termínem

payer: Les commandes se paient à la livraison.Objednávky se platí při dodání.

tarif: payer plein tarif(za)platit plnou cenu

cassé: payer les pots casséspykat, platit za něco

envelopper: hovor. Je vous l'enveloppe ?Dohodnuto?, Platí?

envoler (s'): Les paroles s'envolent, les écrits restent.Co je psáno, to je dáno., Slovo se ztratí, co je psáno, platí.

payer: payer les pots cassésplatit, pykat za co

payer: Tout se paie.Za všechno se platí.

poche: payer de sa pocheplatit ze svého

pot: payer les pots casséspykat, platit za něco