Hlavní obsah

platit

Nedokonavé sloveso

  1. (dávat peníze) payer, régler, rembourserplatit šekem/složenkou/hotověpayer/régler par chèque/par mandat/en espècesplatit u pokladnypayer à la caissePlatím! na číšníkaL'addition, s'il vous plaît !platit předempayer d'avance
  2. (vyplácet odměnu) payer, salarier, rétribuer
  3. (být v platnosti) être valable(zákon ap.) être en vigueur(o důvodu, o slibu ap.) tenirPlatí. ujednánoD'accord., C'est entendu.
  4. přen.(pykat) za co payer très cher qqch
  5. (být považován) za koho passer pour qqn
  6. (být určen) komu/čemu, pro koho/co concerner qqn/qqch, s'appliquer à qqn/qqch

Vyskytuje se v

nájem: platit vysoký nájempayer un loyer élevé

hotově: platit hotověpayer en liquide/cash/comptant/en espèces

napřed: platit napředpayer d'avance

šek: platit šekemrégler/payer par chèque

vysoký: přen. (za)platit vysokou daňpayer un lourd tribut

comptant: platit hotověpayer comptant

mensualité: platit v měsíčních splátkáchpayer par mensualités

or: být placen ve zlatěêtre payé en or

poids: platit zlatem příliš drazepayer au poids de l'or

addition: Platím! v restauraciL'addition !

appliquer: Pravidlo platí pro následující případy.La règle s'applique aux cas suivants.

devancer: (za)platit před termínemdevancer la date d'un paiement

payer: Objednávky se platí při dodání.Les commandes se paient à la livraison.

tarif: (za)platit plnou cenupayer plein tarif

cassé: pykat, platit za něcopayer les pots cassés

envelopper: Dohodnuto?, Platí?hovor. Je vous l'enveloppe ?

envoler (s'): Co je psáno, to je dáno., Slovo se ztratí, co je psáno, platí.Les paroles s'envolent, les écrits restent.

poche: platit ze svéhopayer de sa poche

pot: pykat, platit za něcopayer les pots cassés

platit: platit šekem/složenkou/hotověpayer/régler par chèque/par mandat/en espèces