Hlavní obsah

payer [peje]

Vyskytuje se v

tiers: přímá úhrada (části) výloh na lékařskou péčitiers payant

comptant: platit hotověpayer comptant

dette: splatit dluhpayer une dette

mensualité: platit v měsíčních splátkáchpayer par mensualités

or: být placen ve zlatěêtre payé en or

poids: platit zlatem příliš drazepayer au poids de l'or

port: vyplaceněen port payé

condamner: Byl odsouzen k zaplacení pokuty.On l'a condamné à payer une amende.

sourciller: Zaplatil a ani nehnul brvou.Il a payé sans sourciller.

tarif: (za)platit plnou cenupayer plein tarif

cassé: pykat, platit za něcopayer les pots cassés

cher: To mi draze zaplatí.Il me le payera cher.

confortablement: dobře (za)placenýconfortablement payé

mine: nevypadat sympatickyne pas payer de mine

ongle: zaplatit hnedpayer rubis sur l'ongle

personne: osobně se angažovat, postavit se čelempayer de sa personne

pinte: dobře se bavit, rozšoupnout sese payer une pinte de bon sang

poche: platit ze svéhopayer de sa poche

pot: pykat, platit za něcopayer les pots cassés

tribut: zaplatit daň přírodě zemřítpayer tribut à la nature

kapsa: zaplatit co z vlastní kapsypayer qqch de sa poche

nájem: platit vysoký nájempayer un loyer élevé

placený: dobře/špatně placená prácetravail bien/mal payé

předem: zaplatit předempayer d'avance

služba: zaplatit komu za jeho službypayer qqn pour ses services

splácet: splácet dluhpayer une dette

třináctý: dostávat třináctý platêtre payé sur treize mois

výplatní: výplatní páskabulletin de salaire/paye

dopředu: zaplatit/objednat co dopředupayer/commander qqch d'avance

hotově: platit hotověpayer en liquide/cash/comptant/en espèces

hotovost: zaplatit v hotovostipayer en liquide

napřed: platit napředpayer d'avance

platit: platit šekem/složenkou/hotověpayer/régler par chèque/par mandat/en espèces

šek: platit šekemrégler/payer par chèque

útrata: zaplatit útratupayer sa consommation

zaplatit: zaplatit v hotovostipayer en liquide

dělat: dělat si z koho bláznyse payer la tête de qqn

draze: To ti přijde draho.Tu me le payeras.

haléř: zaplatit komu co do posledního haléřepayer qqch à qqn jusqu'au dernier sou

krejcar: zaplatit co do krejcarupayer rubis sur l'ongle

navařit: Co sis navařil, to si taky sněz.Qui casse les verres les paie.

vysoký: přen. (za)platit vysokou daňpayer un lourd tribut

zkusit: zkusit to na vlastní kůžiêtre payé pour le savoir

zvláštní: Nedělá zvláštní dojem.Il ne paie pas de mine.

payer: platit sese payer