Hlavní obsah

personne [pεʀsɔn]

Podstatné jméno ženské

  1. osoba, člověkpar personnena osobu
  2. osobnost, osobama modeste personnemoje maličkost
  3. tělo, vnější vzhledà la première/troisième personnev první/ve třetí osoběêtre bien (fait) de sa personnebýt urostlý

Zájmeno

  1. nikdoPersonne ne le sait.Nikdo to neví.Ce n'est la faute de personne.Nikdo za to nemůže
  2. (ně)kdoVous le savez mieux que personne.Víte to lépe než kdo jiný.

Vyskytuje se v

personne: en personneosobně, přen. zosobněný, vtělený

déplacé: personne déplacéevysídlenec, uprchlík, emigrant

ensemble: plusieurs personnes ensemblevíce osob pohromadě

fixe: (personne) sans domicile fixe S. D. F.bezdomovec

fois: une personne à la foispo jednom

foyer: foyer de personnes âgéesdomov důchodců

imposable: personne imposable(daňový) poplatník

registre: registre du commerce et des sociétés, BeF registre des personnes moralesobchodní rejstřík

religion: personne sans religionosoba bez vyznání, bezvěrec

y: Je n'y suis (chez moi) pour personne.Pro nikoho nejsem doma.

âgé: personnes âgéesstarší osoby

comprendre: Personne ne me comprend.Nikdo mě nechápe.

matériel: personne trop matériellepříliš přízemní osoba

cyclone: cette personne est un cycloneten člověk je jako uragán

étranger: interdit aux personnes étrangèresnepovolaným vstup zakázán

foi: personne sans foi ni loičlověk, který nemá kouska svědomí

člověk: personne méchantezlý člověk

domov: foyer-logement , foyer de personnes âgées, maison de retraitedomov důchodců

hnout: Que personne ne bouge !Ani hnout!

léto: personne entre deux âgesosoba ve středních letech

nepovolaný: interdit à toute personne étrangère au service, réservé au personnel autorisénepovolaným vstup zakázán

nikdo: Personne n'est parfait.Nikdo není dokonalý.

okruh: cercle restreint de personnes intéresséesúzký okruh zájemců

osoba: personne moraleprávnická osoba

právnický: personne moralepráv. právnická osoba

příjem: impôt sur le revenu des personnes physiques I. R. P. P.daň z příjmu fyzických osob

rejstřík: registre du commerce et des sociétés, BeF registre des personnes morales RPMobchodní rejstřík

střední: personne de taille moyennečlověk střední postavy

trvalý: personne sans domicile fixeosoba bez trvalého bydliště

výdělečně: salarié , employé , personne rétribuée par un employeurosoba výdělečně činná

zhruba: une vingtaine de personneszhruba dvacet osob

na: mille euros par tête/personnetisíc eur na osobu

víc: plus de huit personnesvíc než osm osob

kápnout: rencontrer la bonne personne en bon momentkápnout komu do noty

moral: personne moraleprávnická osoba