Hlavní obsah

personne [pεʀsɔn]

Podstatné jméno ženské

  1. osoba, člověkpar personnena osobu
  2. osobnost, osobama modeste personnemoje maličkost
  3. tělo, vnější vzhledà la première/troisième personnev první/ve třetí osoběêtre bien (fait) de sa personnebýt urostlý

Zájmeno

  1. nikdoPersonne ne le sait.Nikdo to neví.Ce n'est la faute de personne.Nikdo za to nemůže
  2. (ně)kdoVous le savez mieux que personne.Víte to lépe než kdo jiný.

Vyskytuje se v

moral: personne moraleprávnická osoba

déplacé: personne déplacéevysídlenec, uprchlík, emigrant

ensemble: plusieurs personnes ensemblevíce osob pohromadě

fixe: (personne) sans domicile fixe S. D. F.bezdomovec

fois: une personne à la foispo jednom

foyer: foyer de personnes âgéesdomov důchodců

imposable: personne imposable(daňový) poplatník

registre: registre du commerce et des sociétés, BeF registre des personnes moralesobchodní rejstřík

religion: personne sans religionosoba bez vyznání, bezvěrec

y: Je n'y suis (chez moi) pour personne.Pro nikoho nejsem doma.

âgé: personnes âgéesstarší osoby

comprendre: Personne ne me comprend.Nikdo mě nechápe.

matériel: personne trop matériellepříliš přízemní osoba

cyclone: cette personne est un cycloneten člověk je jako uragán

étranger: interdit aux personnes étrangèresnepovolaným vstup zakázán

foi: personne sans foi ni loičlověk, který nemá kouska svědomí

člověk: zlý člověkpersonne méchante

domov: domov důchodcůfoyer-logement , foyer de personnes âgées, maison de retraite

hnout: Ani hnout!Pas bouger !, Que personne ne bouge !

léto: osoba ve středních letechpersonne entre deux âges

nepovolaný: nepovolaným vstup zakázáninterdit à toute personne étrangère au service, réservé au personnel autorisé

nikdo: Nikdo není dokonalý.Personne n'est parfait.

okruh: úzký okruh zájemcůcercle restreint de personnes intéressées

osoba: právnická osobapersonne morale

právnický: práv. právnická osobapersonne morale

příjem: daň z příjmu fyzických osobimpôt sur le revenu des personnes physiques I. R. P. P.

rejstřík: obchodní rejstříkregistre du commerce et des sociétés, BeF registre des personnes morales RPM

střední: člověk střední postavypersonne de taille moyenne

střední: osoba ve středním věkupersonne entre deux âges

trvalý: osoba bez trvalého bydlištěpersonne sans domicile fixe

výdělečně: osoba výdělečně činnásalarié , employé , personne rétribuée par un employeur

výdělečně: osoba samostatně výdělečně činnátravailleur indépendant, SwF personne exerçant une activité lucrative indépendante

zhruba: zhruba dvacet osobune vingtaine de personnes

na: tisíc eur na osobumille euros par tête/personne

osoba: stůl pro dvě osobytable pour deux (personnes)

víc: víc než osm osobplus de huit personnes

kápnout: kápnout komu do notyrencontrer la bonne personne en bon moment

osoba: třetí osoba nezúčastněnátierce personne