Hlavní obsah

foi [fwa]

Vyskytuje se v

fois: des foisněkdy

maint: à maintes reprises, maintes foismnohokrát, častokrát

ajouter: ajouter foi à qqn/qqchvěřit komu, přikládat víru čemu

bien: bien des foismnohokrát

deuxième: la deuxième foispodruhé

mille: mille fois moinstisíckrát méně

plusieurs: plusieurs foisněkolikrát, vícekrát

prochain: À la prochaine (fois) !Na shledanou!

profession: profession de foi(veřejné) vyznání víry

seul: une seule foisjedinkrát, jen jednou

tant: tant de foistolikrát

tout: une fois pour toutesjednou pro vždy

x: Je te l'ai répété x fois.Opakoval jsem ti to x-krát.

nombreux: de nombreuses fois(často)krát

plus: une fois de plusještě jednou

regarder: y regarder à deux foispořádně si to rozvážit

charbonnier: foi du charbonnierpevná víra

coutume: Une fois n'est pas coutume.Pro jednou nebude zle.

dix: neuf fois sur dixtéměř pořád, velmi často

four: On ne peut être à la fois au four et au moulin.Nelze být na dvou místech zároveň.

lièvre: courir deux lièvres à la foisdělat dvě věci najednou

moulin: On ne peut être à la fois au four et au moulin.Dvěma pánům nelze sloužit., Člověk nemůže být najednou na dvou posvíceních.

neuf: neuf fois sur dixtéměř stále, velmi často

reprendre: s'y reprendre à deux fois pour faire qqchpodruhé se pustit do čeho

celistvý: nombre entier de foismat. celistvý násobek

děkovat: Merci (mille fois).Děkuji (mnohokrát).

dobře: y regarder à deux foisdobře si to rozmyslet

důvěra: faire confiance à qqn/qqch, avoir foi en qqn/qqchmít důvěru v koho/co

jednou: pour une foispro jedenkrát

ještě: encore une foisještě jednou

opakovat: répéter qqch pour la (é)nième foisopakovat co po x-té

příště: À la prochaine (fois) !Na shledanou příště!

stejný: répéter dix fois la même chosedesetkrát opakovat tu stejnou věc

věrohodný: témoin digne de foivěrohodný svědek

víra: perdre la foiztratit víru

denně: trois fois par jourtřikrát denně

hodněkrát: Elle m'a plusieurs fois aidé(e).Hodněkrát mi pomohla.

jindy: Je repasse une autre fois.Přijdu jindy.

mockrát: merci mille foismockrát děkuji

po: pour la cinquième foispo páté

král: Il y avait une fois/Il était une fois un roi.Byl jednou jeden král. začátek pohádek

sloužit: Nul ne peut servir deux maîtres à la fois.Dvěma pánům nelze sloužit.

zároveň: Il ne faut pas courir deux lièvres à la fois., On ne peut pas avoir plusieurs casquettes.Nelze sedět na dvou židlích zároveň.

žít: On ne vit qu'une fois.Žijeme jenom jednou.

foi: ligne de foikompasová ryska